Free Joomla Templates by iPage Hosting
brugge
-
 STAD BRUGGE
HET OORLOGSMONUMENT
   
 De Brugse militaire kring die in 1856 was opgericht, kon vanaf 1893 de voormalige kartuizerinnenkerk gebruiken als militaire kerk en het huis Oude Burg 13 als verenigingslokaal. De kring moest zorgen voor kwalitatieve ontspanning voor soldaten. De kerk is gedeeltelijk ingebouwd. Op het zadeldak is een eenvoudige klokkentorentje. Boven de ingang steekt een natuurstenen gevelsteen met de tekst die zowel naar de vroegere en huidige functie verwijst.
 
Thans is deze voormalige kloosterkerk sinds 1927 omgevormd tot militaire kapel,
en is het openbaar oorlogsmonument te Brugge ter Kartuizerinnenstraat.
 
ingangkapel
 
Op de zijgevel (straatzijde) zijn zeven witmarmeren gedenkplaten aangebracht met de namen van oorlogsslachtoffers
van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945.
 
Kartuizerinnestr
 
groetvaandels
  
Onder kapel is in 1926 onder het koor een crypte gebouwd als herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. Het ontwerp is van de Brugse architecten Alphonse De Pauw en Antoine Dugardyn.
 
ingangtombe
 
Het oorlogsmonument kreeg de vorm van een graftombe met gisant (uitgevoerd in witte natuursteen). Het beeld werd ontworpen door E. H. August Nobels en gehouwen door de Bruggeling Michiel D’Hondt (1848-1932). Het kreeg de gelaatstrekken van soldaat Donat Spiers uit Ronse die op 9 augustus 1918 in Langemark was gesneuveld. Voor de bouw van de crypte moest het koor in de kapel  worden verhoogd.
 
Tombe
 
 
bordwoI
borddachau
 
De praalboog van Euvillesteen werd geplaatst in 1929-1930 op initiatief van het Brugse college van burgemeester en schepenen. Toen in 1927 de aanpalende kapel tot officieel gedenkteken van de stad Brugge werd omgevormd is beslist dat een praalboog een gepaste toegang tot de Kartuizerinnenstraat zou zijn. Het ontwerp komt van de Brugse beeldhouwer Jules Fonteyne (1878-1964), de toenmalige directeur van de Brugse Stedelijke Academie. Hij vervaardigde ook de modellen en voerde al het beeldhouwwerk uit. De triomfboog werd geplaatst door aannemer Lanssens en C° uit Brugge. Op 23 september 1929 was de praalboog klaar op het beeldhouwwerk van Fonteyne na.
 
Oorlogsmonument
Het is een sobere, neoclassicistische praalboog met rondbogige doorgang, waarvan het hoofdgestel steunt op vier zuilen op sokkel en bekroond door een Korinthisch kapiteel. De geprofileerde rondboog met sluitsteen staat op eenvoudige rechthoekige pilasters. Op de zwikken zijn de wapenschilden aangebracht van Brugge en Vlaanderen. Het hoofdgestel bestaat uit een architraaf met opschrift "Pro Patria" (Voor Vaderland) onder een sterk vooruitspringende, geprofileerde kroonlijst.
halvepraalboogTwee urnen op de hoeken en in het midden een gebeeldhouwd Belgisch wapenschild met kroon, vastgehouden door twee klimmende leeuwen, bekronen het geheel. Onder het wapenschild, "Eendracht maakt macht" (Dit wapenschid wordt gebruikt als hoofding van deze website).
 
 
 
In de militaire kapel worden nog regelmatig erediensten en vieringen gehouden door militairen, verenigingen van oud-militairen alsook vaderlandslievende verenigingen.
 misinkapel
 
misb
 
 een
  
twee
 
drie
 
 
vier
 
 
vijf
 
 
zes
 
 
zeven
 
Bemerking: Tijdens de oorlog 40-45 werd door de Duitsers het "Groot Brugge" ingevoerd (ongeveer zoals het Brugge thans na de fusies van 1971)), en werden de gemeenten Assebroek, Sint-Michiels, SintAndries, Sint-Kruis, Dudzele, Koolkerke, Zwankendamme, en Lisewege deelgemeenten van Brugge.
Na de oorlog werden deze deelgemeenten terug zelfstandige gemeenten die elk hun eigen oorlogsmonument voor hun oorslogslachtoffers hebben opgericht.  Vandaar dat geen namen van oorlogsslachtoffers uit deze randgemeenten op het oorlogsmonument van de Stad Brugge voorkomen. 
 
******************************************