Free Joomla Templates by iPage Hosting
Martelaarslied van Breendonk
 
Breendonk
 
Dit lied werd getoondicht in 1943-1944 in het fort van Breendonk door Wim de Antwerpenaar en Jozef Loosen uit Leuven. 
 
 Om het lied te beluisteren klik op het pijltje in de balk.
 
  
Martelaarslied van Breendonk 
In het grauw der troosteloze dagen
Schept een schaar van 't Breendonk kamp
't Juk der slavernij dat w'immer dragen
Maakt ons aller bestaan tot een ramp
 
Refrein 
Wij wroeten in d'aard
Wij zwoegen bezwaard
Wij vullen de wagens met grond en met steen (bis)
Maar wij hopen op vreugd na geween, (bis)
Stroef en strak staan die droevige gezichten
Wijl we delven en spitten terrein
Maar de hartversterkende berichten '
Brengen hoop en vreugde in ons brein
Naar huis en kind gaan onze gedachten
Naar hen die deelden in ons bestaan
Maar onwrikbaar blijft bij ons 't verwachten
Om weer vrij en blij naar huis te gaan
Eens toch ruilen wij onze gewaden
Vluchten wij dit kamp van haat en nijd
Maar toch zullen wij ons kameraden
In ons harte sluiten voor altijd
 
Uitgever: Verbond Breendonk Leuven
 
Zie ook de reportages: → https://www.youtube.com/watch?v=nMicic5lyUU

                                 → https://www.youtube.com/watch?v=sDKNG1GwoOU

 
Breendonk2