Free Joomla Templates by iPage Hosting
ONTHOOFDEN VAN MÜNCHEN
foto: Frans Goossens/ Werner Depraetere
Te Moen (Zwevegem) wordt elk jaar op 15 augustus de onthoofden van München en alle slachtoffers van de naziconcentratiekampen en gevangenissen herdacht.
-
-
Einde 1944, terwijl het nazi-monster zijn laatste stuiptrekkingen gaf, verschenen 15 jonge verzetslieden uit Zuid-West-Vlaanderen voor het Volksgericht van Donauwörth. Zonder enige vorm van verdediging werden ze ter dood veroordeeld omdat ze zich hadden verzet tegen het niets ontziend naziregime. Enkele maanden later werden de 15 jonge weerstanders op barbaarse wijze op 15 augustus 1944 terechtgesteld en te München onthoofd, wijlen Roger Goossens kon aan de dood ontsnappen.  
Zij streden voor een ideaal van eer, van recht, van uitzinnige plicht. Zij hebben alles gegeven, het hoogste geofferd wat een mens offeren kan, hun jeugd, hun jonge leven.
Zij hebben het geluk niet gehad deze storm te overleven en werden geroepen om de rangen der martelaren te vervoegen.
-
Dank zij de heldendaden van deze jonge, eenvoudige mensen, genieten wij nu sinds WO II ten volle van een duurzame vrede. Wij beseffen, nog te weinig hoe kostbaar “ vrede “ wel is. Hoe moeilijk het is vrede te bereiken en te handhaven. Wij moeten ons blijvend herinneren dat de mens hoe beschaafd hij er ook uitziet, in bijzondere tijden er evenzeer wreedaardig kan uitzien. Laten we deze duur bevochten vrede in ons mooi landje behouden en blijvend lessen trekken uit het verleden.
 -
Moge hun offer en dat van hun duizenden strijdmakkers die vielen voor de vrijheid, steeds in ons en onze nakomelingen blijven voortleven als een symbool van vaderlandsliefde en plichtsbesef. 
-
In de lente van 1952 kwamen hunner duurbare overblijfselen terug om toevertrouwd te worden aan de aarde waarvoor zij zoveel geleden hebben en hun leven veil hadden. Zij rusten thans en die rust hebben zij met hun bloed verworven.
Wij kunnen en mogen nog niet rusten, het vaderland is nog niet gered, het volk is ongerust, de wereld is woelig.
-
-
 15 AUGUSTUS: HERDENKINGSPLECHTIGHEID TE ZWEVEGEM
-
DE MARTELAREN - POLITIEKE GEVANGENEN
-
-
-
TACK MICHEL VANDERBEKEN CYRIEL CHRISTIAENS VICTOR
Izegem Heestert Harelbeke
Geboren 9 oktober 1905 Geboren 5 november 1916 Geboren 21 juni 1924
Onthoofd 31 oktober 1944 Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 3 november 1944
16u14 16u01 16u13

-

 

DECONINCK EVARIST DESIMPELAERE JEAN DESMET REMI
Heestert Harelbeke Moen
Geboren 22 januari 1924 Geboren 26 november 1920 Geboren 26 mei 1913
Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 31 oktober 1944
15u58 16u07 16u22

-

GOOSENS ANDRE
DEPRAETERE Leon
DELRUE Raphaël
Moen
Moen
Zwevegem
Geboren 11 maart 1924
Geboren 20 mei 1922
Geboren 27 augustus 1922
Onthoofd 3 november 1944
Onthoofd 31 oktober 1944
Onthoofd 31 oktober 1944
16u04
16u18
-
16u16

HERMAN MARCEL VANDOORNE MARCEL VERCAEMPST BENONI
Heestert Moen Otegem
Geboren 12 januari 1919 Geboren 27 oktober 1919 Geboren 18 april 1926
Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 31 oktober 1944 Onthoofd 31 oktober 1944
15u55
16u20
16u14

 

LANDSHEERE LEOPOLD SIX JULES WINDELS ARTHUR
Moeskroen Harelbeke Harelbeke
Geboren 7 maart 1890 Geboren 10 januari 1924 Geboren 19 augustus 1924
Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 3 november 1944 Onthoofd 3 november 1944
16u20 16u17 16u10
     
Het is wellicht de zwartste bladzijde uit de Zwevegemse geschiedenis. Het is onze plicht om het levensoffer van deze 15 onthoofden en alle politieke gevangenen uit Groot-Zwevegem, te herdenken.
Na het einde van de oorlog kwamen de gruwelijke oorlogsmisdaden van de nazi-onderdrukking pas in hun volle proportie aan het licht.
In het kader hiervan werd op 11 mei 1952 een heldenpraalgraf opgericht voor het altaar van het Executieoord Rieme-Oostakker. Daarin werden op dezelfde dag de urnen met het verast stoffelijk overschot van de 15 onthoofde verzetslieden bijgezet.
 
******************************