Free Joomla Templates by iPage Hosting

-

Contact:

 

Personen die geïnteresseerd zijn in de vereniging dewelke thans is onder gebracht in de vereniging Vriendenkring Oud-Krijgsgevangenen en Oudgedienden van de 4e en 24ste Linieregimenten Brugge VZW hebben kunnen overstappen mits zij het lidgeld van 10€ voldeden voor 10 maart 2022 en het ledental van 45 niet werd overschreden. De leden werden begin november 2021 ingelicht.

Hebt u opmerkingen, suggesties, ideeën, tips om onze website te verbeteren, hebt u iets relevants om aan de website toe te voegen of hebt u nog meer inlichtingen over een bepaald onderwerp? Aarzel niet, ons met uw opmerkingen en suggesties met een e-mail te melden.

- Men kan zich melden op het e-mailadres   vopgv.brugge@gmail.com of  arnoddeprest@gmail.com
 
 
 NIEUWE WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE PRYVACY
 

Beste leden, beste vrienden, vanaf 25 mei 2018 is de “General Data protection Regulation(GDPR)", een Europese regelgeving ter bescherming van de privacy, van toepassing. Concreet wordt gesteld dat een inventaris dient opgemaakt te worden van de gegevens die door ons worden bijgehouden en tot welk doel deze bijgehouden worden. De leden dienen expliciet hun toestemming te geven tot het bijhouden van hun gegevens. Alle leden hebben ook het recht om te vragen om hun gegevens te wissen uit onze bestanden.

In het kader van de goede werking van onze vereniging houden wij enkel de gegevens bij van de leden die in regel zijn voor het lopende werkjaar.

Welke gegevens houden wij bij: Naam, Voornaam, adres, eventueel email, telefoon of GSM. 

Bij deze vragen wij uitdrukkelijke toestemmng om uw persoonsgegevens te mogen verwerken voor de uitvoering van informatieve doeleinden zoals het toesturen van uitnodigingen en kennisgevingen. Wij gaan er van uit dat wij voor al deze doeleinden uw uitdrukkelijke toestemming behouden, ook na 25 mei 2018.

Indien u dus niet reageert op ons schrijven, gaan wij ervan uit dat wij mogen mogen wij verder gebruik maken van uw gegevens voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wij herinneren u graag aan ons aangepast privacy beleid en verzekeren u dat wij uw gegevens niet delen met derden.

 

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦