Free Joomla Templates by iPage Hosting

-

Lidmaatschap - contact:

Lidkaart2021 

Personen geïnteresseerd in de vereniging kunnen lid worden mits zij voldoen aan de voorwaarden beschreven in de statuten (zie rubriek statuten).

Hebt u opmerkingen, suggesties, ideeën, tips om onze website te verbeteren, hebt u iets relevants om aan de website toe te voegen of hebt u nog meer inlichtingen over een bepaald onderwerp? Aarzel niet, ons met uw opmerkingen en suggesties met een e-mail te melden.

- Men kan zich melden op het e-mailadres   vopgv.brugge@gmail.com
 
- Men kan zich richten tot de V.O.PG.V. p/a Brieversweg 288 te 8310 Sint-Kruis
 
-
- Om een inschrijvingsformulier in PDF te downloaden en af te drukken klik     hier:

- Om een inschrijvingsformulier te downloaden in odt (wel openen met Microsoft Word)     klik hier:

 NIEUWE WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE PRYVACY

Beste leden, beste vrienden, vanaf 25 mei 2018 is de “General Data protection Regulation(GDPR)", een Europese regelgeving ter bescherming van de privacy, van toepassing. Concreet wordt gesteld dat een inventaris dient opgemaakt te worden van de gegevens die door ons worden bijgehouden en tot welk doel deze bijgehouden worden. De leden dienen expliciet hun toestemming te geven tot het bijhouden van hun gegevens. Alle leden hebben ook het recht om te vragen om hun gegevens te wissen uit onze bestanden.

In het kader van de goede werking van onze vereniging houden wij enkel de gegevens bij van de leden die voor het lopende werkjaar in orde zijn met hun bijdrage.

Welke gegevens houden wij bij: Naam, Voornaam, adres, eventueel email, telefoon of GSM. 

Bij deze vragen wij uitdrukkelijke toestemmng om uw persoonsgegevens te mogen verwerken voor de uitvoering van informatieve doeleinden zoals het toesturen van uitnodigingen en lidkaarten, kennisgevingen. Wij gaan er van uit dat wij voor al deze doeleinden uw uitdrukkelijke toestemming behouden, ook na 25 mei 2018.

Indien u dus niet reageert op dit schrijven, mogen wij verder gebruik maken van uw gegevens voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wij herinneren u graag aan ons aangepast privacy beleid en verzekeren u dat wij uw gegevens niet delen met derden.

 

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦