Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

Bestuur 1

Trio Bestuur 1

-
          Deprest Arnold oorlogswees,               Mestdagh Irene oorlogsweduwe,                     Ruysschaert Eric,
vertegenwoordiger van de oorlogswezen,       vertegenwoordigster van de              vertegenwoordiger van de kinderen
                            voorzitter.                                        oorlogsweduwen.                                van politieke gevangenen.
 
Op 22 juni 2021 is ons bestuurslid de oorlogsweduwe Mestdagh Irene op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatste nog levende oorlogsweduwe in onze regio. Zij was ononderbroken 70 jaar vaandrig van het vaandel "Nationale Unie van Ooorlogsweduwen en Wezen"
Op de eerst komende statutaire vergadering in 2022 zal uitgemaakt worden of er een nieuw bestuur kan worden gevormd en of het nog zinvol is de vereniging in stand te houden immers ook de effectierve oorlogswezen verdwijnen eveneens langzamerhand van het toneel,  onze vereniging tet er amper nog zes en bestaat hoofdzakelijk uit sympathisanten. ( Zie ook in het menu berichten - allerhande berichten - woordje van de voorzitter statutaire vergadering 2019).
 
Deze geëngageerde bestuursploeg een mix van grijze wijsheid en jong enthousiasme zijn onze ingrediënten waarmee onze vereniging op de kaart wordt gezet in de regio Brugge.
Bij de statutaire ledenvergadering van 28 mei 2015 werd het mandaat van het gewijzigd stichtend bestuur bij stemming door de leden her verkozen voor de duur van drie jaar.
Onder de verkozen bestuursleden werden dan bij stemming de functies aangeduid zoals hogervermeld en aan de leden bekend gemaakt tijdens de statutaire vergadering.

Geen enkel bestuurslid krijgt zitpenningen of ook maar enige vergoeding in welke vorm dan ook voor het werk die ze leveren voor de vereniging, alles wordt PRO DEO gepresteerd.

Het kasboek evenals alle genummerde kasstukken zijn op de statutaire vergadering ter inzage voor de leden, elk lid kan bovendien altijd inzage vragen, volledige transparantie.

◊ ◊ ◊ ◊