Free Joomla Templates by iPage Hosting
RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT:
Het Europees Parlement wijst in haar resolutie, met betrekking tot de herdenking van het einde van de tweede wereldoorlog op 8 mei 1945, haar lidstaten op hun plicht om erkenning en herdenking aan de slachtoffers van het naziregime levendig te houden, omdat verzoening zonder waarheid en herdenking van deze nazislachtoffers, wordt uitgesloten en een sterk Europa alleen hierdoor in de toekomst de begane wreedheden van het verleden kan vermijden en de vrede en welvaart wordt voortgezet.
Daarom is het onze bedoeling om opnieuw de aandacht te vestigen op de bijdrage van de Belgische verzetsgroeperingen aan de verbanning van het nazisme en aan het herstel van vrijheid en democratie.
Het is onze doelstelling om de terechtgestelde en in concentratiekampen overleden politieke gevangenen niet alleen te erkennen en herdenken als voorbeeld van het verleden, maar vooral als voorbeeld voor de toekomst en het behoud van het kostbare goed "vrijheid". Hierbij kan of mag onverwerkt verleden of politieke gevoeligheid geen obstakel vormen.
Wij zijn de mening toegedaan dat, evenzeer als in onze buurlanden Frankrijk en Nederland, het van belang is om onze jongere generatie, van welke herkomst zij ook mag zijn, opnieuw uitleg te geven over de kennis, de rol en de bijdrage van de verzetsgroeperingen en geheime leger aan de bevrijding van de nazi-bezetting.
Hun medewerking is van belang om opnieuw informatie te verzamelen over de terechtgestelde en in concentratiekampen overleden politieke slachtoffers van WO II.
Dit in het bijzonder door medewerking van de gemeentelijke erfgoeddiensten van WO II, hun archieven, hun herdenking en monumentenzorg, de lokale geschiedkundigen, media en perscontacten en de motivatie van de lokale onderwijsinstellingen.
-
 
Tekening uit het boek van Georges Michotte "Le recit d'un condamne a mort"
****************************************