Free Joomla Templates by iPage Hosting

                   

nieuw berichten 

 *****************************

Op 01 november 2018, werden aan ons monument "Pro Patria" op de stedelijke begraagplaats bloemen neergelegd namens de vereniging ter herdenking aan onze overleden ouder, broer of zuster die het hoogste offer hebben gebracht.

*****************************

 Statutaire ledenvergadering 2018.

-
Oorlogswezen
 
De Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge - Oostkust hield op donderdag 24 mei 2018 haar algemene statutaire vergadering in de ridderzaal van het "Kasteel van Moerkerke", Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).  
Na de warme ontvangst met koffie werden de leden en deelnemers verwelkomd door de voorzitter Arnold Deprest die de vergadering opende. -
Openingstoespraak  door de voorzitter Arnold Deprest:

Dames en heren,

Mag ik alle aanwezigen van harte welkom heten op de statutaire vergadering van de feitelijke vereniging “Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders Brugge - Kust”.

Fijn dat er nog tal van leden en sympathisanten zijn gekomen die de vereniging een warm hart toe dragen waaronder bestuursleden of delegaties van diverse andere verenigingen. Wil u mij verontschuldigen dat ik niet alle verenigingen vernoem er is snel iemand over het hoofd gezien en bij de vaderlandslievende  verenigingen ligt dit erg gevoelig.
Nogmaals dank voor uw aanwezigheid.
 
Stonden erop hen te verontschuldigen, de oorlogsweduwe Vinck Jeanetta en de oorlogswezen Guidé Irene en Bocher Monique en Nestor Elyn, hun gezondheid laat het niet meer toe.
-
Willen wij dan de vergadering openen met het luisteren naar de Europese en Belgische hymnes.
-
Het is een goede gewoonte om aan het begin van de vergadering een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die ons ontvallen zijn nl:
- De heer Dirk Claeys, sympathiserend lid overleden op 28 april 2018.
- De heer Guido Wyckhuys, erkende oorlogswees, overleden 20 januari 2017
wij luisteren hierbij naar The Last Post.
 
Vrienden, in deze tijden waarin  stakingen, het klagen, zagen en zeuren schering en inslag zijn, dacht ik dat wij ook een duit in het zakje mochten doen om ons ook eens te laten horen.
Er is nog een bijna zo goed als vergeten generatie oorlogsslachtoffers nl de erkende oorlogswezen van politieke gevangenen, rechthebbenden van het statuut van politieke gevangene van de 1e graad, en de niet als rechthebbende erkende wezen van politieke gevangenen-verzetsstrijders. Oorlogsslachtoffers van wie een ouder, broer of zuster het hoogste offer heeft gebracht voor het behoud en herstel van een democratische staat en de daarbij horende normen en waarden.
Wij hebben weinig of geen erkenning gekregen, noch van de overheid, noch van de meeste teruggekeerde politieke gevangenen die  goed voor zichzelf hebben gezorgd.
Na de oorlog waren wij jonge kinderen, wij waren niet mondig en konden niet voor onze rechten opkomen  en bijna niemand deed het voor ons. Wij moeten in feite tegen weinigen dank u wel zeggen en kunnen iedereen  recht in de ogen kijken, tot op vandaag moeten wij voor ons zelf opkomen en ons statuut bovenhalen of we worden  op herdenkingen gewoon genegeerd, dit meestal door mensen die met de oorlog niets te maken hebben.
-
Vandaag is het bij sommige herdenkingsplechtigheden al lang niet meer om onze doden te doen, maar eerder om persoonlijke ambities van allerlei personages zowel dames en heren die enkel in de schijnwerpers  willen staan, op een pied de stal, terwijl wij die er aanwezig zijn op begraafplaatsen waar een ouder broer of zuster rust, gewoon genegeerd en niet eens vernoemd worden, laat staan dat wij er de plaats krijgen die ons rechtmatig toekomt.
Zo heb ik onlangs in een nijdige brief gericht aan de heer gouverneur van West-Vlaanderen, de burgermeester van de stad Brugge laten weten dat wij er nog zijn met de vraag waar onze plaats is op de Te Deums en herdenkingen te Brugge.
Te Brugge zijn er individuen die reeds lang  nationaal ontbonden vaderlandslievende verenigingen in stand houden en subsidies van de stad Brugge krijgen die niet in verhouding zijn met hun ledenaantal. En dan zwijg ik nog over hun zelfverheerlijking. Onze vereniging krijgt helemaal niets, geen eurocent, geen erkenning.
Enkel de erkende oorlogswezen hebben in 2001 een vorm van erkenning verkregen door het N.I.O.O.O. thans afgeschaft maar beheerd door het HZIV die de taken verderzet, wij moeten tot op vandaag nog steeds alert zijn en zelf voor onze rechten durven op opkomen.
-
U stel vast, dat de groep van oorlogswezen en leden sympathisanten hier jaarlijks afneemt, Iedereen wordt wat ouder en sommigen  kunnen het gewoon niet meer aan en moeten afhaken. De gedachte dat onze vereniging op redelijk korte termijn zal moeten ophouden te bestaan is relevant.
Op onze website staan zowel de overleden oorlogswezen als de leden sympathisanten vermeld, deze lijst groeit jaarlijks aan, onze ledenlijst wordt steeds korter en korter.
Desalniettemin koester ik de hoop in deze vereniging de vriendschapsbanden tussen “wezen van politieke gevangenen en verzetsstrijders zowel de erkende als de niet erkende wat een erge vorm van discriminatie is, te verstevigen met in het achterhoofd hetzelfde verdriet om iemand die ons dierbaar was en die we verloren hebben.
Allen hebben wij ook een stuk moeten verwerken en steken daar tot op vandaag nu we met pensioen zijn nog heel wat energie in.”  Mijn stelling is tenslotte dat de grootste slachtoffers in een oorlog steeds de wezen zijn die de gevolgen het langst meedragen.
Om deze doelstelling te bereiken kunnen wij gelukkig nog rekenen op onze sympathisanten die ons genegen zijn en ons steunen evenals op enkele andere  begripvolle vaderlandslievende verenigingen die het voor ons opnemen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Foto’s te bekijken in het menu "Fotogalerij"  2018 statutaire vergadering.   

*****************************
IMG 6078 Op zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur waren wij met een delegatie van onze vereniging aanwezig op de 68ste NATIONALE HERDENKINGSPLECHTIGHEID OP DE SITE VAN DE GEÏNTEGREERDE EXECUTIEOORDEN van RIEME en OOSTAKKER (traditioneel heeft deze plechtigheid plaats op "MOERDERDAG)"
Wij hielden een stille tocht naar het ere park met de muziekkapel van de Gentse politie, talrijke vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen waarna er een verwelkoming was door de Voorzitter Herdenkingscomité Michel Cloquet. De aanhef van de plechtigheid gebeurde door mevr. Francine De Canck van het herdenkingscomité, bevlagging van de hoofdmast door Luitenant-Kolonel Dirk Audenaert Commandant van de Provincie Oost-Vlaanderen, toespraak door dhr. Jozef Dauwe vertegenwoordiger van de gouverneur Oost-Vlaanderen,  dhr. Daniel Termont burgemeester van de stad Gent, bezinningstekst gebracht door dhr. Michel Clocquet.
Het dodenappel werd gehouden door de heren Luc Van Speybroeck en Erald De Wachter, beiden lid van het comité. Naast de Brabançonne werd het te Velde gespeeld, het lied der Partizanen, Lied der Moorsoldaten, The Last Post, Garden of Remembrance en tot slot de Mars van de Bevrijding van Gent en dit door de Koninklijke Gentse Politieharmonie onder leiding van kapelmeester Patrick De Boeck. Na de rondgang door de prominenten op de site was er een grootse bloemenhulde aan de helden. 
Er werd medegedeeld dat de herdenkingsplechtigheid volgend jaar terug zal plaatsvinden op moederdag zoals het altijd traditioneel het geval is geweest.
Fotoreportage te bekijken in het menu fotogalerij van deze website, foto’s Oostakker 2018.
 *****************************
steen
 
 Op  maandag 08 mei 2018 was een delegatie van onze vereniging aanwezig aan het monument voor de weggevoerde stadsgenoten op het Stationsplein ter gelegenheid van V-dag, de verjaardag van de overwinning van de geallieerde troepen in WO II.
Foto’s te bekijken in het menu "Fotogalerij"  V-dag Brugge 2018.  
  *****************************  
 
 
 Herdenking Rijks Middenschool Brugge
 
Rijks Middenschool 2017
Op vrijdag 10 november was er de herdenking van de omgekomen en weggevoerde leerlingen in de Rijks Middenschool re Brugge. (Zie in het menu gertuigenissen en het menu fotogalerij).
Namens onze vereniging van oorlogswezen werden er bloemen neergelegd aan het monument in de school.
***************************** 
Wij waren zondagvoormiddag 17 september 2017 met een delegatie aanwezig te Moerkerke (Damme) waar de Slag om 't Molentje werd herdacht. In de nacht van 13 op 14 september 1944 werd daar zwaar gevochten bij de bevrijding van de hele regio. Toen vielen heel wat slachtoffers bij het Canadese Regiment Algonquin en het Duitse leger, maar ook bij de burgerbevolking. Omwille van 71 jaar bevrijding besliste het stadsbestuur deze herdenking te laten uitgroeien tot een vredesmanifestatie. Tevens werd er nu ook een informatiebord geplaatst met wat geschiedenis over de Slag om ’t Molentje.
Foto’s van deze vredesherdenking te bekijken in het menu fotogalerij van deze website.

*****************************

Zevenkerken

 

 

“Tradities eren betekent niet de as bewaren, maar de vlam brandend houden”.

Aldus was een delegatie van onze  vereniging aanwezig op de herdenkingsplechtigheid te Zevenkerken op 11 september 2017.

Op de begraafplaats werden namens de oorlogswezen eveneens bloemen neergelegd door de Voorzitter Deprest Arnold

 
 
***************************** 
  
Guldenvlies1
Vrijdag 18 augustus 2017 was er te Brugge het Internationale Kapittel van het prestigieuze Broederschap van het Gulden Vlies met tal van afgevaardigden uit het buitenland, dit met medewerking van de stad Brugge en het militair Commando van de provincie West-Vlaanderen.
Bij deze gelegenheid werd een korte plechtigheid met bloemenhulde georganiseerd aan het Brugs oorlogsmonument met bezoek aan de militaire kapel en crypte waarin asse wordt bewaard van omgekomen politieke gevangenen van het concentratiekamp  Dachau.
Guldenvlies2Screen Shot 08 22 17 at 09.19 PM
De Grootmeester wilde er enkele oud-strijders en oorlogsslachtoffers ontmoeten, werden aangeduid de oud-strijder dhr. Etienne Verhelst, de in Brugge woonachtige Engelse oud-strijder Herbert Simons, de oorlogsweduwe Irene Mestdagh en de oorlogswees Deprest Arnold.
De foto's van deze plechtigheid zijn te bekijken in het fotoalbum van Suzanne Nys , bijgaande link aanklikken  
*****************************

 NIEUWPOORT 06 AUGUSTUS 2017:

Nieuwpoortf

Nieuwpoort c

Op 06 augustus 2017 was een delegatie van onze vereniging aanwezig op de 82ste Nationale hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer te Nieuwpoort die ontkenbaar behoort tot één van de mooiste en grootste vaderlandslievende plechtigheden in ons land waarbij dit jaar 300 vaandels aanwezig waren.
Onze vereniging is opgenomen in de lijst der deelnemende groeperingen van deze jaarlijkse hulde.
Nieuwpoort
Er werden namens de vereniging bloemen neergelegd door de voorzitter Arnold Deprest.     

***************************** 

Op zondag 11 juni 2017 was een delegatie van onze vereniging aanwezig op de 59ste Bedevaart naar het Provinciaal Mausoleum te Menen ter herdenking van de Politieke Gevangenen en Weggevoerden uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze plechtigheid had plaats op de stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat om 10.00 uur.
Namens onze vereniging werden bloemen neergelegd aan het Mausoleum door ons lid mevr. Ruysschaert Myriam.
 
inleiding     
  Foto's van deze plechtigheid zijn te bekijken in het menu "Fotogalerij"  
*****************************
Monument 
 - Op dinsdag 01 november werd een plechtige dienst gehouden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk ter herdenking van de oorlogsslachtoffers waarna een rouwstoet onder begeleiding van de Kon. Scoutsharmonie zich naar de centrale begraafplaats te Steenbrugge begaf.
 
Aan het monument "Pro Patria" werd door de klaroenblazers van de Kon. Scoutsharmonie het "Te Velde" gespeeld.
 
Namens onze vereniging van oorlogswezen werden bloemen neergelegd aan het monument door de voorzitter Arnold Deprest.
 
Eveneens werden er bloemen neergelegd namens de Stad Brugge door Schepen De Fauw, de marine door fregatkapitein Bergez samen met de provinciekommandant Kolonel Onraet en het Algemeen Verbond der Brugse Oud-strijders door de Voorzitter Maurice Debruyne.
 *****************************  
  
Nestor
Op 10 november 2017 was een delegatie van onze vereniging aanwezig in de Middenschool Brugge Centrum voor de plechtigheid ter herdenking van de oorlogsslachtoffers van de voormalige Rijksmiddelbare school te Brugge evenals alle oorlogsslachtoffers, waaraan de schooldirectie, leraressen en leraars, leerlingen alsook delegaties van de Brugse vaderlandslievende verenigingen deelnamen.
Er was een welkomstwoord door de directeur dhr. R. Jonckheere, een voordracht "Vrede", een toespraak door Dhr. Maurice Debruyne voorzitter A.V.B.O.S., voordrachten gebracht door leerlingen. Na het spelen van "The Last Post" op een viool door een leerlinge van de school, werden door de school en de diverse vaderlandslievende verenigingen bloemen neergelegd aan het monument op de speelplaats. Namens onze vereniging werden er bloemen neergelegd door ons lid- oorlogswees Elyn Nestor.
 
Het geheel werd afgesloten met het spelen van Belgisch Volkslied, en een défilé van de  vaandeldragers. 
Foto’s te bekijken in de fotogalerij van deze website.
*****************************  

2015 Snaaskerke web

 
Dinsdag 25 augustus 2015 waren wij aanwezig te Gistel bij de inhuldiging van de herdenkingsplaat 'Gevecht van Snaeskerke' aan de Kalsijdebrug ter gedachtenis van vijf gesneuvelde gendarmen tijdens ‘het gevecht van Snaaskerke op 25 augustus 1914.
Bloemen werden er neergelegd namens de vereniging.
Het bloemstuk werd gesponsord door de vereniging oud-krijgsgevangenen en oud gedienden van 4é en 24ste Linieregimenten Brugge.
Foto S. NYS
 
      *****************************  
-