Free Joomla Templates by iPage Hosting
 

 

agenda

2020***************

- Annulering herdenkingsplechtigheden:
 Brugge:
In deze moeilijke en zware tijden is onze gezondheid prioritair. Bij de uitzonderlijke omstandigheden en beperkingen naar aanleiding van het uitbarsten van het coronavirus en de opgelegde maatregelen door de Federale regering en de experten heeft de burgemeester van Brugge Dirk De fauw in samenspraak met het protocol stad Brugge en het dagelijks bestuur AVBOS beslist, in analogie met de afschaffing van Nationale plechtigheden, herdenkingen en samenkomsten, de geplande plechtigheden in Brugge van 08 mei V-Day en 30 mei Operatie RAMROD te schrappen. Ik hou jullie zeker verder op de hoogte inzake de activiteiten na mei 2020. Tot op heden 10/07/2020 geen meldingen ontvangen.
 
- Afgelast De Algemene Statutaire Ledenvergadering voorzien op donderdag 28 mei 2020 van de Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge-kust (V.O.PG.V.-Brugge) in de salons van het kasteel van Moerkerke (Damme) wordt geanuleerd (mogelijks verschoven naar een latere datum). 
 
Stad Gent: anulering:
- de plechtigheid aan de gedeporteerden van het concentratiekamp Dahau (Westerbegraafplaats) op 28 april 2020.
- de plechtigheid voor de herdenking einde WO II aan het Zuiderpark op 08 mei 2020.
- de plechtigheid ter nagedachtenis van de slachtoffers Rieme en Oostakker op het executieoord op 10 mei 2020.
************************************
- Tevens gaan verschillende herdenkingen buiten de regio Brugge eveneens niet door in de maanden april en mei.
************************************
 - We werden  door de Militair Commandant op de hoogte gebracht dat de Chef Defensie beslist heeft om alle steun van Defensie aan plechtigheden en parades te annuleren tot en met 30 juni 2020.
************************************
 - Zoals jullie waarschijnlijk al vermoedden zal de plechtigheid op 26 mei 2020 aan het graf van Charles Roegiers niet doorgaan ten gevolge van de Corona-crisis. Door de onduidelijkheid wat de nabije toekomst zal brengen werden alle herdenkingen tijdens het memorial-weekend afgelast, dus ook op Henry Chapelle, Neupr enz.Dit werd me bevestigd door Jerome Sheridan, voorzitter van AOMDA
********************************* 
 
Afgelast: - Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen.
************************************
- Afgelast  Zondag 02 augustus 2020: NATIONALE HULDE AAN Z.M. KONING Albert I.In het scenario van deze jaarlijkse hulde is het onmogelijk om de maatregelen rond de afstandsregel te handhaven en te vermijden dat deelnemers en bezoekers  zich verzamelen op één beperkte ruimte. Om veiligheidsredenen, voor zowel de deelnemers alsook voor de bezoekers,  is het bestuur genoodzaakt de hulde  te annuleren. Maar wij kijken, samen met jullie, uit naar de editie van 2021! Noteer alvast met stip 1 augustus 2021 in jullie agenda. 
************************************
- Afgelast: Zaterdag 15 augustus 2020: Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
 ************************************
Afgelast: - de Nationale Herdenking aan het Onze-Lieve-Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke (Diksmuide) van 19 augustus 2020 te annuleren. Wij verwachten u voor de herdenking volgend jaar die zal doorgaan op 18 augustus 2021.
 
Afgelast - Donderdag 24 september 2020: Vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten Brugge: 
Beste leden,
Wij vroegen ons natuurlijk al een hele tijd af of ons “Herfstfeest” met een banket zou kunnen doorgaan zoals gepland op donderdag 24 september 2020 in het Kasteel van Moerkerke. 
Maar ten slotte realiseerden wij ons dat gezien de huidige steeds veranderende en soms onduidelijke preventiemaatregelen over Covid-19 het er eigenlijk helemaal niet toe doet.
Waar het om gaat is dat het bijeenbrengen van een groep personen in deze tijden onvermijdelijk een risico inhoudt, temeer wij tot de risicogroep behoren (65+). En hoe klein ook, dat willen wij niet nemen. Wij mogen het niet gedroomd hebben.
Een feest waar geen mens op zijn gemak zal zijn, waar je niet mag rondlopen, geen handen mag schudden en elkeen best aan zijn eigen tafel blijft op een afstand van 1,5 meter van de buren, waar er best niet te veel gepraat wordt ... dat is geen feest. Mochten de preventiemaatregelen alsnog spoedig drastisch versoepelen kan eventueel een latere datum gekozen worden, mogelijks onze statutaire ledenvergadering voorzien eind februari 2021 dat horen jullie dan wel.
Wij hopen alvast jullie zo vlug mogelijk terug te zien in een goede gezondheid, zorg goed voor jezelf.
Namens het bestuur;
Arnold Deprest - Voorzitter.
************************************
Gents
Gezien de beslissing van Defensie zal de plechtigheid Stuivekenskerke - Tervate op 22 oktober dit jaar helaas niet doorgaan.
Gelieve uw leden hiervan op de hoogte te brengen.
Dank en hopelijk tot volgend jaar.
Groeten: Rudi VANDENSTEEND AMLt Kol SBH b.d.In naam van de Koninklijke Vriendenkring Offr Carabiniers-Grenadiers. 
*********************************
 
Afgelast: - Zondag 08 november 2020: Dudzele: De covid-19 pandemie is zeker nog niet afgewend. Experts voorspellen zelfs een tweede piek in het najaar. 

De bezorgdheid hieromtrent heeft het bestuur van NSB Dudzele  op de vergadering van 15 juni unaniem doen beslissen om alle activiteiten, voorzien in het jubileumjaar 2020, (NSB bestaat 100 jaar) af te gelasten.
Dit betekend dat ook de gebruikelijke 11 november herdenking dit jaar voorzien op zondag 8 november niet door gaat. Het bestuur zal in 2020 wel in beperkte kring  en op een gepaste wijze hulde brengen aan onze gesneuvelden op woensdag 11 nov.
We hopen in 2021 te hernemen met wat eerder al gepland was.   Natuurlijk hadden wij de herdenking en de hele omkadering dolgraag anders gezien.
Dank voor uw begrip en hopelijk alvast tot  zondag 7 november 2021.     Alvast dank.

*********************************
Beste vrienden van NSB. Wegens het CORONAVIRUS had het gemeentebestuur van EVERGEM eerder beslist om geen herdenkingsplechtigheid te organiseren in RIEME voor de burgerslachtoffers en Gefusilleerde verzetsstrijders in de vorm zoals ze steeds doorging. Het gemeentebestuur heeft verder beslist dat er op zondag 26 juli 2020 om 11.00 uur te RIEME een sobere herdenking zal doorgaan.  Een delegatie van het gemeentebestuur zal het bloemstuk neerleggen en daarna worden de hymnes gespeeld via een geluidsbox. De kleine delegatie van een 15 personen zal bestaan uit zij die eerder een uitnodiging kregen. Daarbij dient men rekening te houden met volgende beslissingen: Er is geen stoet, geen muziekkorps, geen zangkoor, geen vaandeldragers, geen stoelen, geen bloemenhulde, geen receptie en geen herdenkingsmaaltijd. Dit is zowat 90% van de plechtigheid dat wegvalt.Iedereen zal wel begrijpen dat de gezondheidsrisico’s nog te groot zijn om met ruim 250 mensen samen te komen en dicht naast elkaar te zitten of te staan. De gezondheid van iedereen gaat nog steeds voor.
Voor 2021 hopen wij samen met het gemeentebestuur, terug deze herdenking te organiseren zoals in het verleden.Groeten;
Voorzitter NSB GEWEST MEETJESLAND Johan VEREECKE 
*********************************
Afgelast - Covid 19- Zondag 11 oktober 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herdenkingsplechtigheid voor de overleden leden om 10.00 u in de Militaire Kapel ter Kartuizerinnenstraat te Brugge. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor uit Rumbeke met dirigent Dhr. Jozef Rommel. 
*********************************
 
Voorlopig en onder voorbehoud indien er geen wijzigingen zijn door de Corona-maatregelen???? 
 
********************************
 
- Zondag 01 november 2020:?? Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, (gevolgd door een optocht naar de centrale begraafplaats?). Er kan een wijziging optreden voor het te volgen parcours wegens wegeniswerken ter Katelijnestraat.  
*********************************
- Woensdag 11 november 2020:?? Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Karhuizerinnestraat (mis en bloemenhulde). Wegens openbare werken dient het juiste programma nog uitgewerkt te worden.
*********************************
- Zondag 15 november 2020:?? Brugge, om 11.00 uur Te Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal (richtlijnen volgen later).  
*********************************
 
  Disclaimer / Voorbehoud
 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!