Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2021
*********************************

Geachte Mevrouw, Geachte heer, 

Het College van Burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 juni 2021 dat ook dit jaar de Nationale Hulde aan Z.M. Albert I en de Helden van de IJzer, voorzien op 1 augustus 2021, niet in zijn normale vorm en omvang zal kunnen doorgaan.

In het scenario van deze jaarlijkse hulde is het onmogelijk om de maatregelen rond de afstandsregel te handhaven en te vermijden dat deelnemers en bezoekers zich verzamelen op één beperkte ruimte. Om veiligheidsredenen, voor deelnemers en bezoekers, is het bestuur genoodzaakt de hulde te beperken tot een intieme plechtigheid.

Omdat wij niet willen raken aan de waarde van de herdenking en de traditie niet willen onderbreken, zal het stadsbestuur samen met een afvaardiging van de provinciale West- Vlaanderen en het militaire provinciecommando West-Vlaanderen een korte plechtigheid houden.

Deze plechtigheid zal doorgaan op zondag 1 augustus om 11 uur en wordt ook live uitgezonden via het Facebook en youtube kanaal van de stad Nieuwpoort, zodat u er op afstand toch bij betrokken kan zijn.

Maar wij kijken, samen met jullie, uit naar de editie van 2022! Wij rekenen erop dat wij dan op zondag 7 augustus 2022 samen met u allen opnieuw een grootste editie kunnen beleven. Wij hopen op uw begrip, en zien u volgend jaar graag in goede gezondheid terug.

Met de meeste hoogachting,  De Algemeen Directeur, -  De Burgemeester

*********************************

Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.V.-Hoekje te Oud-Stuivekenskerke: De 65ste Nationale Herdenking in het teken van de Vierdaagse van de IJzer wordt naar aanleiding van het coronavirus uitgesteld naar 24 augustus 2022. 

********************************* 

- Zondag  10 oktober 2021:  Nationale Vereniging voor (Oud)gedienden van de Belgische Stgrijdkrachten (N.V.O.B.S.) vzw Afd. Maldegem: om 10.30 uur organiseren wij een herdenking aan het monument van de "Zwarte Duivels" aan de Rapenbrug te Maldegem. Organisatie samen met het Gemeentebestuur van Maldegem alsook met de Nationale Vereniging van Cyclisten. 

***********************************

Uitnodiging voor de herdenking in Stuivekenskerke - Tervate van 22 oktober 2021

Het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers herdenkt op vrijdag 22 oktober 2021 de Carabiniers en de Grenadiers die gevallen zijn in de slag aan de IJzer in oktober 1914

Het Regiment en de Koninklijke Vriendenkring van Officieren Carabiniers-Grenadiers nodigen u hartelijk uit om u aan te sluiten bij deze herdenking

Programma van vrijdag 22 oktober 2021  

1545 uur verzameling aan de kerk van Stuivekenskerke 1600 uur hulde aan de gedenkplaat van de Carabiniers in Stuivekenskerke. - 1615 uur verplaatsing naar de IJzerdijk in Tervate. -1630 uur hulde aan het monument van de Grenadiers in Tervate. -1700 uur koffietafel in het restaurant De Yserpoort in Diksmuide

Alle verplaatsingen met eigen middelen van de deelnemers. Parkeergelegenheid voor de persoonlijke voertuigen wordt voorzien in het centrum van Stuivekenskerke en op de IJzerdijk in Tervate.

Bijkomende inlichtingen bij Luitenant-kolonel SBH b.d. Rudi Vandensteendam hetzij per e-mail aan vdstmint@hotmail.comhetzij telefonisch op nummer 0485/51 81 28.

Voor de bloemenhulde : personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen in Stuivekenskerke of in Tervate worden verzocht contact op te nemen met Luitenant-kolonel SBH b.d. Rudi Vandensteendam, hetzij per e-mail aan vdstmint@hotmail.comhetzij telefonisch op 0485/51 81 28.

Inschrijving voor de koffietafel : De organisatoren nodigen u uit op de traditionele koffietafel van krentenbrood met Diksmuidse goede boter in het restaurant De IJserpoort, Grote Markt 13 in 8600 Diksmuide. De deelname in de onkosten voor deelname aan de koffietafel bedraagt 11 euro per persoon.

Inschrijving voor de koffietafel UITSLUITEND door overschrijving van 11 euro per persoon, VOOR vrijdag 15 oktober 2021, op rekening nummer BE44 3631 5857 6145 van de Koninklijke Vriendenkring Officieren Carabiniers- Grenadiers, Brussel, met duidelijke vermelding van de datum “22 oktober 2021” en de naam van de deelnemende personen. 

********************************* 
 UITNODIGING: Academische zitting 100 jarig jubileum NSB Dudzele op vrijdag 24 september om 18.15 uur in de gotische zaal stadhuis Brugge.
- Toespraak Burgemeester Dirk Defauw.
- Welkomstwoordje voorzitter NSB Martin Van Acker.
- Lezing 100 jaar NSB Dudzele Paul De Vuyst
-Afsluitend woordje Erik Snauwaert.
Aansluitens receptie aangeboden door de stad Brugge in de salons van het stadhuis.
Graag bevestiging van uw aanwezigheid (1 of 2 pers.) voor 19 september aan secr. thierry.fevery@telenet.be.
******************************** 
-Houthulst 103de van de slag om het bos van Houthulst.
Gemeentebestuur Houthulst: Naar aanleiding van de 103de herdenking van de inname van het bos van Houthulst, hebben wij de eer u vriendelijk uit te nodigen tot het bijwonen van deze plechtigheid op zondag 26 september 2021.
Pogramma:
09.30 uur: Ontvangst met koffie met Merkems molensteentje op het gemeentehuis.
10.30 uur: eucharistieviering in de kerk Sint-Jan de Doper met aansluitend bloemenhuldes aan de verscheidenemonumenten rond de kerk, eindigend bij het gemeentelijk oorlogsmonument en vervolgens een plechtigheid op de militaire begrafplaats.
U kan uw aanwezigheid bevestigen voor vrijdag 10 september naar vrijetijd@houthulst.be of telefonisch DienstVrije Tijd Markt 17 te 8650 Houthulst..
**********************************
- Op zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur herdenkt de koninklijke federatie van op rust gestelde militairen (K.F.O.M.-VL) kring beide Vlaanderen, de vrienden die hen in de loop van het jaar zijn ontvallen, dit met een plechtige eucharistiviering met voorganger padre André DECOCK
 en opgeluisterd door het St-Henricuskoor van Rumbeke.  De herdenking heeft plaats in de militaire kapel ter Karthuizerinnenstraat 2 te 8000 Brugge.
De aanwezigheid van de betrokken families en de leden zou uitermate gewardeerd worden.
Namens het bestuur:   Danië BEUCKELS - voorzitter.
*********************************

- Donderdag 09 december 2021: De Vriendenkring en Oud-krijgsgevangenen en oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten Brugge houden samen met de Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangen en Verzetsstrijders regio Brugge-Oostkust, hun winterfeest in de ridderzaal van het kasteel van Moerkerke te Moerkerke (Damme).
Enkel leden en hun partner zijn toegelaten, een schriftelijke uitnodiging volgt begin november.  vopgv-brugge.com

********************************** 
Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!