Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

 -
-
 

♦ 2019 ♦

*********************************
- Woensdag 23 januari 2019: Brugge; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), vanaf 15.00 tot 16.00 uur nieuwjaarsreceptie in het Grootseminarie te Brugge.
*********************************
- Donderdag 14 februari 2019: Zedelgem; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), Valentijndiner in de "Salons Denotter" Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem met D.J. Aanvang om 12.00 uur.
 
*********************************

Donderdag  28 februari 2019: Moerkerke (Damme),  het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregiment heeft de eer en het genoegen onze leden hun partner uit te nodigen op de algemene statutaire ledenvergadering die doorgaat om 11.30 uur in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). 

Dagorde:
- Ontvangst met koffie.
- Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2019.
- Intrede en groet aan het vaandel.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2018 - 2019.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en begroting 2019.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2020.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
- Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne en uittrede van het vaandel.
- Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging.
Een schriftelijke uitnodiging wordt de leden nog toegestuurd.
Voor de leden en hun partners die vooraf ingeschreven hebben wordt omstreeks 12.30 uur een banket aangeboden.
******************************
- Donderdag 21 maart 2019:  De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), begin van de lente in de feestzalen "Vijverhof" Marremstraat 3 te Wevelgem. Aanvang om 12.15 uur.
******************************
-Woensdag 24 april 2019:  Brugge. De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), algemene statutaire ledenvergadering in het "Grootseminarie"
 
****************************** 
- Donderdag 23 mei 2019: De Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge-kust (V.O.PG.V.-Brugge)heeft de eer en het genoegen hun leden en sympathisanten om 11.30 uur uit te nodigen op de Algemene Statutaire Ledenvergadering die doorgaat in de salons van het kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). 
Dagorde:
- Ontvangst met koffie.
- Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2019.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2018 - 2019.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en begroting 2019.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2020.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne.
Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging gevolgd door een banket voor de ingeschrevenen. 
Een uitnodiging wordt nog per E-mail of per brief toegestuurd.

*********************************

-Vrijdag 07 juni tot en met dinsdag 18juni:  De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), adembenemende 11-daagse rust-en ontspanningsreis naar Stalis aan de zuidkust van Kreta.

*********************************

Dinsdag 27 augustus 2019: Staden; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), Maaltijd in de "Gouden Hoorn" te Staden.

*********************************

- Donderdag 29 augustus 2019: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge.

*********************************

- Zondag 13 oktober 2019: Brugge; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), jaarmis in de militaire kapel te Brugge.

*********************************

- Zondag 10 november 2019: Dudzele; herdenking wapenstilstand
Graag nodigen wij u uit voor deze nu al 99ste herdenking te Dudzele. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd en brengt beslist een meerwaarde aan het ganse gebeuren..
Protocol:
09u30’ Verzamelen Dorpplaats Dudzele.
09u40’ Onder begeleiding van West Coast Pipeband naar kerk St. Pieter-in-de-banden.
10u00’ Plechtige Eucharistieviering voor gesneuvelden, overleden oorlogsslachtoffers en oud-strijders. Er zijn voorbehouden plaatsen voorzien voor vertegenwoordigers Vaderlandslievende verenigingen mits bevestiging komst.
Deze viering wordt opgeluisterd door kerkkoor, kinderkoor, West Coast Pipeband,
Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm, plaatselijke jeugdbeweging KSA en kinderen vrije basisschool “De Lenaard”.
11u00’ Herdenkingsplechtigheid in de kerk
11u30’ Eerbetoon gesneuvelden aan Herdenkingskapel, bloemenhulde, Last Post, Canadees Volkslied, Vlaams Volkslied, Belgisch Volkslied. Oplaten ballons met vredesboodschap door de kinderen.
11u45’ Einde plechtigheid, onder begeleiding van KM Poldergalm en West Coast Pipeband naar zaal “De Polder” voor drink. Iedereen welkom.
13u15’  Feestmaaltijd verzorgd door Traiteur Taverlani voor ingeschrevenen: Om organisatorische redenen voor 08 nov.
- graag bevestiging komst met aantal :personen, vaandrig
- graag bevestiging voor event. deelname aan bloemenhulde 
mail: martin.van.acker@telenet.be of tel.0496981178 .
Alles over de werking en doelstellingen van onze vereniging:  http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be/
Alvast bedankt voor uw komst

*********************************

 

Disclaimer / Voorbehoud

 

-
Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!