Free Joomla Templates by iPage Hosting

agenda

                                            

- Ontvangst met koffie.
- Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2019.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2018 - 2019.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en begroting 2019.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2020.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne.
Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging gevolgd door een banket voor de ingeschrevenen. 
Een uitnodiging wordt nog per E-mail of per brief toegestuurd.
*********************************
-Zondag 12 mei 2018: Gent; Geïntegreerde executieoorden Rieme-Oostakker om 10.00 uur herdenkingsplechtigheid van de gefusilleerden. (Ter plaats om 09.30 uur).
*********************************

- Zaterdag 25 mei 2019:  Brugge, om 11.00 uur herdenkingsplechtigheid 'Operatie Ramrod' aan het monument bij het oud-gemeentehuis van Sint-Michiels

*********************************
- Zaterdag18 mei 2019:  OOSTWINKEL om 09.00 uur. Herdenking gevechten en gesneuvelden WO2 aan het Schipdonkkanaal tijdens de 18 daagse veldtocht.18 mei 2019 om 0900 uur plechtigheid te OOSTWINKEL. Herdenking gevechten en gesneuvelden WO2 aan het Schipdonkkanaal tijdens de 18 daagse veldtocht.
*********************************
- Zaterdag18 mei 2019, Aalter; om 1200 uur etentje van de VRIENDENKRING POLITIE OP RUST REGIO MEETJESLAND welke doorgaat in het BIEZEMHOF te AALTER. (Leden NSB zijn steeds welkom).
*********************************
- Zondag19 mei 2019, Vinkt;  herdenking van de neergeschoten burgers en gesneuvelde ArdeenseJagers.(namiddag). Verzameling om 14.30 uur aan de kerk.
*********************************
-Vrijdag 07 juni tot en met dinsdag 18juni:  De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), adembenemende 11-daagse rust-en ontspanningsreis naar Stalis aan de noordkust van Kreta.
 *********************************
- Zondag 21 juli 2019: Nationale feestdag, Karthuizerinnestraat / Sint-Salvatorskathedraal / Burg. Het exacte programma nog in overleg.
*********************************
- Zaterdag 07 september 2019: Lissewege, bevrijdingsfeesten. Verzamelen om 19.00 uur aan het station. Optocht met fanfare naar het monument.
*********************************
- Maandag 09 september 2019: Bevrijdingsfeesten in de voormiddag,  plechtigheden aan de Canadabrug, Canadasquare, Van Delft- en Pieterssquuare, Sint-Andrieskerk, orlogsvrijwilligersmonument, Kruis der Gefusilleerden. In tegenstellig tot vorige jaren grijpt dit in de voormiddag plaats, het juiste programma dient nog uitgewerkt. 
*********************************
- Dinsdag 27 augustus 2019: Staden; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), Maaltijd in de "Gouden Hoorn" te Staden. 
*********************************
- Donderdag 29 augustus 2019: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zondag 13 oktober 2019: Brugge; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), jaarmis in de militaire kapel te Brugge.
*********************************
- Vrijdag 01 november 2019: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, Centrale begraagplaats. Voor de optocht kan er een weiziging optreden gezien mogelijkse wegeniswerken te Katelijnestraat. 
*********************************
- Zondag 10 november 2019: Dudzele; herdenking wapenstilstand
Graag nodigen wij u uit voor deze nu al 99ste herdenking te Dudzele. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd en brengt beslist een meerwaarde aan het ganse gebeuren..
Protocol:
09u30’ Verzamelen Dorpplaats Dudzele.
09u40’ Onder begeleiding van West Coast Pipeband naar kerk St. Pieter-in-de-banden.
10u00’ Plechtige Eucharistieviering voor gesneuvelden, overleden oorlogsslachtoffers en oud-strijders. Er zijn voorbehouden plaatsen voorzien voor vertegenwoordigers Vaderlandslievende verenigingen mits bevestiging komst.
Deze viering wordt opgeluisterd door kerkkoor, kinderkoor, West Coast Pipeband,
Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm, plaatselijke jeugdbeweging KSA en kinderen vrije basisschool “De Lenaard”.
11u00’ Herdenkingsplechtigheid in de kerk
11u30’ Eerbetoon gesneuvelden aan Herdenkingskapel, bloemenhulde, Last Post, Canadees Volkslied, Vlaams Volkslied, Belgisch Volkslied. Oplaten ballons met vredesboodschap door de kinderen.
11u45’ Einde plechtigheid, onder begeleiding van KM Poldergalm en West Coast Pipeband naar zaal “De Polder” voor drink. Iedereen welkom.
13u15’  Feestmaaltijd verzorgd door Traiteur Taverlani voor ingeschrevenen: Om organisatorische redenen voor 08 nov.
- graag bevestiging komst met aantal :personen, vaandrig
- graag bevestiging voor event. deelname aan bloemenhulde 
mail: martin.van.acker@telenet.be of tel.0496981178 .
Alles over de werking en doelstellingen van onze vereniging:  http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be/
Alvast bedankt voor uw komst.
*********************************
- Maandag 11 novermber 2019: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Ingevolge werken uitbreiding ondergrondse parking is het ruiterstandbeeld van Koning Albert I niet bereikbaar. Een alternatief wordt onderzocht ofwel uitgesteld naar 2020.  
*********************************
- Vrijdag 15 november 2019: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 
*********************************

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!