Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2023 

 Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen – Kring Beide Vlaanderen  (K.F.O.M.- VL) 

Alle leden van de KFOM-Vl en hun charmante dames worden uitgenodigd op Valentijn op donderdag 16 februari 2023 in “Salons Denotter” Torhoutsesteenweg 76 te Zedelgem.
Programma:
1200 Hr: Ontvangst
1230 Hr: Aan tafel
Filip Boterman zorgt voor aangepaste muziek en ambiance tijdens en na de maaltijd.
Menu:
Cava Mistinguett brut/fruitsap.
vergezeld van wachtbordje (aan tafel geserveerd)
Fluwelen soepje van peulerwtjes/pancettachips
Filet mignon van varken graantjesmosterdsaus/groentetajine/rozemarijnaardappeltje
(repasse: met pommes rissoles)
Koffie/thee vergezeld van dessertbord (vijfvoud van zoete zaligheden)
Bolletje huisbereide ijs/ foret noir gebakje/ fruitgebakje/ crème brulé/trifle in glaasje
Tijdens het menu wordt er witte en rode wijn, reguliere bieren en frisdranken geserveerd.
Tevens staat er plat en bruisend water op tafel.
Deelnameprijs: 55 € per persoon all-in ( dansmuziek en bijdrage voor all-in betaald door KFOM)
Inschrijven en betalen:vóór 01 februari 2023, op rekening BE28 9730 3699 4420
Werner HOPPE Potentestraat 15 te 8000 Brugge, met vermelding: Lid Nr en Valentijn .
Je kan plaatsen aan tafel reserveren voor jou en je vrienden door te telefoneren naar Werner 050/685974 of 0496/312968 of te mailen naar hoppe.werner@telenet.be
Brugge:  Op vrijdag 17 februari 2023 om 19.00 uur: Herdenking overlijden Kining Albert I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I. 
 De Vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden  van de 4de en 24ste LINIERGIMENTEN vzw. 
Op donderdag 23 februari 2023 om  11.30 uur houden wij onze algemene statutaire ledenvergadering gevolgd door een uirgebreid banket tegen een zeer gunstige prijs, traditioneel in het Kasteel van Moerkerke te Moerkerke(Damme).
Programma:
- Ontvangst met koffie van onze leden alsook de oorlogswezen van politieke gevangenen en verzetsstrijders, door de voorzitter.
- Opening van de algemene statutaire ledenvergadering 2023.
- Intrede en groet aan het vaandel.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2022.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2022 en begroting 2023.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2024.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
- Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne en uittrede van het vaandel.
- Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging.
Voor de leden en hun partners die vooraf ingeschreven hebben wordt omstreeks 12.30 uur een banket aangeboden.
De leden ontvangen begin januari 2023 een schriftelijke uitnodiging met vermelding van de dagorde en het menu.
Hou alvast deze daum vrij.
Het Bestuur
Koninklijk Verbond Leopold III afd. Brugge: op dondardag 09 maart 2023 om 11.00 uur Statutaire ledenvergadering, om 12.00 uur gevolgd door een feestmaal voor hen die vooraf ongeschreven hebben in de salons van "Lodewijk van Male ter Maalsesteenweg 488 te Sint-Kruis-Brugge 

 K.F.M.B. afd. Brugge, op zaterdag 18 maart 2023 om 11.00 uur statutaire ledenvergadering on het hotel/restaurant "Velotel" Handboogstraat 1b te 8000 Brugge. om 13.00 uur is er het vriendenfeest voor hen die voorag ingeschreven zijn.
Nationale Confederarie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R) afd. Eeklo:
Zondag 23 april 2023 jaarlijkse ledenvergadering met koffietafel in de feestzaal "Sparenhof" Brugsesteenweg 183 te eeklo.
Brugge: Op maandag  08 mei april 2023 om Herdenking V-dag aan de gedenksteen weggevoerden op het Stationsplein.
Brugge" zaterdag 27 mei  2023: Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid "Operatie Ramrod" aan het monument bij oud-gemeentehuis Sint-Michiels.
Brugge: Op vrijdag 21 juli 2023 om 11.00 uur Nationale feestdag ter Karthuizerinnenstraat - Sint-Salvatorskathedraal - Burg.
Lissewege: op  zaterdag 9 september 2023 om 19.00 uur bevrijdingsfeesten, verzamelen aan het staton, optocht naar het monument op de Markt van Lissewege.
Brugge: Op maandag 11 september 2023 om 10.00 uur bevrijdingsfeesten, plechtigheid aan de Canadabrug / Candadsquare  / Van Delft- en Pieterssquare  / Sint-Andrieskerk / Oorlogsvrijwilligersmonument / Kruis der Gefusilleerden. 
-Nationale Confederarie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R) afd. Eeklo:
Vrijdag 15 september 2023 herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van Eeklo met banket in de feestzaal "Sparrenhof" Brugsesteenweg 183 te Eeklo.
Brugge: Woensdag 1 november 2023 om 09.30 uur Herdenking slachtoffers WO i en WO II. om 09.30 uur aan de O.-L.-Vrouwkerk en vervolgens op de centrale begraafplaats te Assebroek. 
Brugge: zondag 11 november 2023 om 11.00 uur herdenking wapenstilstand oon het oorlogsmonument ter Karthuizerinnenstraat.
Brugge: op woensdag 15 november om 11.30 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 
NVB: Provinciale statutaire vergadering West-Vlaanderen om 12.00 uur in het hotel "Van der Valk" ter Kapellestraat 146 - 8020 Oostkamp.

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!