Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2023 

  


Brugge" zaterdag 27 mei  2023: Om 11.00 uur Herdenkingsplechtigheid "Operatie Ramrod" aan het monument bij oud-gemeentehuis Sint-Michiels.
- Zondag 04 juni 2023: Het stadsbestuur van Menen nodigt u uit op de 65ste herdenkingsplechtigheid aan het Provinciaal Mausoleum ter herdenking van de Politieke Gevangenen en Weggevoerden uit de Tweede Wereldoorlog. 
Derze plechtigheid vindt plaats op zondag 4 juni 2023 op de stedelijke begraafplaats aan de Ieperstraat-Zandputstraat.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Ontfvangst van de personaliteiten en genodigden. 
10u00: Aanvang van de plechtiugheid.
10u35: Kijk van de jeugd op de wezereld.
10u45: Kampappel en bloemenhulde door de klein- en achterkleinkinderen van Politierke Gevangenen. 
11u05: Bloemenhulde 
10u30: Einde van de plechtigheid.
Aansluitend receptie op het stadhuis, Grote Markt 1.
Graag uw aanwezigheid bevestigen op evenementen@menen.be
E. Lust Burgemeester      - E. Algoet Algemeen Directeur.
Koninklijke Nationale Verbroedering Der Grenadiers
RUMBEKE zondag 04 juni 2023
Uitnodiging                                  
Beste leden van de Verbroedering: 27-28 mei 1940 RUMBEKE, waar de Achttien Daagse Veldtocht eindigde, een plaats waar er in de laatste uren van de strijd, vele soldaten van het 1ste Regiment Grenadiers hun jeugdig leven lieten.
14 oktober 1918 bevrijding RUMBEKE door 1ste 2de 3de Regiment Karabiniers. Vele Karabiniers sneuvelden in RUMBEKE en omgeving voor BELGIE.
Mogen wij U van harte uitnodigen op zondag 04 juni 2023 om de herdenking van de “slag om RUMBEKE” in het STERREBOS en de herdenking van de Karabiniers gesneuveld tijdens de gevechten oktober 1918 te RUMBEKE bij te wonen; plechtigheid georganiseerd met de steun van de stad ROESELARE en Defensie. Vooraf zal er een gebedsdienst plaatsgrijpen, voorgegaan door Pater Nikolaas van de Abdij van Zevenkerken, in de Ridderzaal van het kasteel.
Henri Hillaert geboren te Gent 16 augustus 1917- Overleden te Wondelgem op 23 december 2022 Oud-strijder tweede Wereldoorlog gevochten te Rumbeke op einde Achttiendaagse Veldtocht mei 1940 Ere-Sergeant van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers
PROGRAMMA
1000uur: Samenkomst in de ridderzaal van het kasteel van RUMBEKE in het Sterrebos
1015 uur tot 1100 uur gebedsdienst in de ridderzaal
1105 uur tot 1120 uur: Bloemenhulde aan de gedenkplaat der Karabiniers 14 oktober 1918
1125 uur tot 1200 uur: Bloemenhulde met toespraken aan het monument der Grenadiers mei 1940
1200 uur tot 1230 uur: Optocht naar Kerkplein
1230 uur tot 1240 uur: Bloemenhulde monument slachtoffers RUMBEKE
1245 uur: Einde plechtigheid
Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij U aan de voorzitter Jean-Pierre Broucke, (jean-pierre.broucke@telenet.be) de naam mee te delen van de persoon die bloemen wenst neer te leggen voor welke autoriteit of vereniging en aan welk monument dit zal geschieden.
Met achting en vriendelijke Grenadiersgroeten
Jean-Pierre Broucke,  Voorzitter Koninklijke Nationale Verbroedering.

Brugge: Op vrijdag 21 juli 2023 om 11.00 uur Nationale feestdag ter Karthuizerinnenstraat - Sint-Salvatorskathedraal - Burg.


De Vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden  van de 4de en 24ste LINIERGIMENTEN vzw. 

 Zomerfeest 2023. 

Geachte leden, beste vrienden en vriendinnen,
Het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregiment heeft de eer en het genoegen onze leden en hun partner uit te nodigen op ons “Zomerfeest” met een banket dat doorgaat op donderdag 10 augustus 2023 om 12.00 uur in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).
Wat mag u verwachten:
 - Deuren open vanaf 11.30 uur, ontvangst met koffie, een vriendelijk onthaal,
een vreugdevol weerzien van vrienden en kennissen, een gezellig samenzijn.
- Om 12.00 uur Aperitief: keuze van Cava of sinaasappelsap, 2 à 3 glazen per persoon
4 fijne aperitiefhapjes per persoon
Menu:
Salade van Noordzee garnalen
Sorbet van framboos
Filet van Simmentaler rund, gekonfijte rode ui, seizoengroentjes, knolselderchips, jus abdijbier.
Dame blanche
Koffie – thee met koekjes
Vlotte bediening van plat en bruisend water, rode en witte wijnen inbegrepen.
 
Prijs: Wenst U deel te nemen aan ons zomerfeest? Stort dan het bedrag van 50 EURO per deelnemende persoon (enkel leden en hun partner) op rekening: IBAN BE97 9793 3621 6149 van de vriendenkring Oud-krijsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten, Brieversweg 288 te 8310 Sint-Kruis (Brugge) en dit uiterlijk tegen 31 juli 2023
Er is een financiële tussenkomst van de vereniging van 31€ per persoon in de kostprijs van het menu dat 80€ p.p. bedraagt.
Met voorname groeten en hopelijk zien wij elkaar op 10 augustus 2023.
Het bestuur:
Arnold Deprest – voorzitter,    - Eric Ruysschaert - secretaris,     - Eddy Vanhaeren – penningmeester
 

Lissewege: op  zaterdag 9 september 2023 om 19.00 uur bevrijdingsfeesten, verzamelen aan het staton, optocht naar het monument op de Markt van Lissewege.


Brugge: Op maandag 11 september 2023 om 10.00 uur bevrijdingsfeesten, plechtigheid aan de Canadabrug / Candadsquare  / Van Delft- en Pieterssquare  / Sint-Andrieskerk / Oorlogsvrijwilligersmonument / Kruis der Gefusilleerden. 
-Nationale Confederarie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden (N.C.P.G.R) afd. Eeklo:
Vrijdag 15 september 2023 herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van Eeklo met banket in de feestzaal "Sparrenhof" Brugsesteenweg 183 te Eeklo.
Brugge: Woensdag 1 november 2023 om 09.30 uur Herdenking slachtoffers WO i en WO II. om 09.30 uur aan de O.-L.-Vrouwkerk en vervolgens op de centrale begraafplaats te Assebroek. 
Brugge: zondag 11 november 2023 om 11.00 uur herdenking wapenstilstand oon het oorlogsmonument ter Karthuizerinnenstraat.
Zondag 5 november 2023: Herdenking Wapenstilstand – Bevrijding Dudzele WO2 door de Canadese troepen.
09u30 Verzamelen in zaal DE POLDER.
10u00 Plechtigheid en herdenking in Kerk St. Pieter-in-de-banden m.m.v. Fioretti kinderkoor.
11u20 Herdenking aan kapel der Gesneuvelden.
12u00 Drink in DE POLDER
13u15 Feestmaaltijd voor ingeschrevenen.
Meer info volgt later.
Voorzitter N.S.B. Dudzele Martin Van Acker 050/598071 / 0496981178
Secretariaat Thierry Fevery Vorkstraat 22 8000 Brugge Tel. 0485361816
Brugge: op woensdag 15 november om 11.30 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!