Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

agenda

                                            

 

 
2019
***************
- Woensdag 21 augustus 2019: Stad Diksmuide; Vierdaagse van de IJzer activiteiten en herdenkingsplechtigheden in het kade van de 46ste internationale voettocht "Vierdaagse van de IJzer".
Programma:
Algemene activiteiten:
08.30-10.30 uur Startschot en uitgeleide van de wandelaars door de stadsautoriteiten (Grote Markt -Diksmuide).
Vanaf 12.00 uur Aankomst Wandelaars.
Herdenkingsplechtigheden:
13.00 uur: Plechtigheid met bloemenhulde aan het monument van de Franse Marinefuseliers in het stadspark (organisatie GVVD).
14.15 uur: Plechtigheid met bloemenhulde aan het Onze-Lieve-Vrouwhoekje te Oud-Stuivekenskerke. (Zie verder in deze rubriek ).
16.00 uur: Plechtigheid met bloemenhulde op de Duits militaire begraafplaats te Vladslo (organisatie Vierdaagse).
17.00 uur: Belgisch-Frans-Canadese herdenking met bloemenhulde aan het Italiëplein en aansluitend parade en plechtigheid op de Grote Markt (organisatie GVVD en Vierdaagse).
18.00 uur: Receptie aangeboden door de stad Diksmuide in het lokaal dienstencentrum "Ten Patershove" Maria Doolaeghestraat 2, 8600 Diksmuide
Oud-Stuivekenskerke (Diksmuide)
Plechtigheid aan het Oorlogsoord op woensdag 21augustus om 14u15
Cérémonie au Site de Guerre mercredi le 21 Août à 14h15
Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke v.z.w.
Association Royale Les Amis du Patelin de Notre-Dame à Oud-Stuivekenskerke a.s.b.l.
Secr: Stationstraat 9 8600 Diksmuide – tel. 051 50 00 73 – email: olvhstuivekens@gmail.com
PROGRAMMA:
Vanaf 13.45 u:   Aankomst van de genodigden en deelnemers A partir de 13.45 h: Arrivée des invités et participants From 01.45 p.m.: Arrival of guests and participants Ondertekening van het Gulden Boek – Signature du Livre d’Or - Signing of the Golden Book
14.15u – 02.15p.m. – Begin van de Plechtigheid – Début de la cérémonie - Start of the ceremony
➢ Toespraak door Commandant b.d. Etienne Moons, Voorzitter van de Vereniging - Allocution par le Commandant e.r. Etienne Moons, Président de l’Association - Address by Commandant (Ret) Etienne Moons, Chairman of the Association
➢ Evocatieve tekst gevolgd door een bezinningsmoment door Z.E.H. Deken W. Jonckheere - Texte de circonstance suivi d’un moment de réflexion par le T.R. Doyen W. Jonckheere - Evocative text followed by a moment of reflection by H. R. Dean W. Jonckheere
➢ Collecte voor het onderhoud van de kapel - Collecte pour l’entretien de la chapelle - Offertory for the maintenance of the chapel
➢ Bloemenhulde door de autoriteiten en vaderlandslievende verenigingen - Dépôt de fleurs par les autorités et les associations patriotiques - Flowers will be laid down by authorities and patriotic associations
➢ Last Post en Belgisch Nationaal Volkslied - Sonnerie aux Morts et Hymne National Belge - Last Post and Belgian National Anthem
➢ Uitreiking van souvenirs aan de vaandeldragers - Remise de souvenirs aux porte-drapeaux - Presentation of souvenirs to the standard-bearers 15.10 u – 03.10 p.m. Einde van de Plechtigheid – Fin de la cérémonie – End of Ceremony 
************************************
- Vrijdag  23 augustus 2019: Snaaskerke (deelgemeente Gistel).
Herdenkingsplechtigheid ‘ Gevecht van Snaeskerke – 25 augustus 1914 ‘
Wij hebben de eer u uit te nodigen op deze plechtigheid georganiseerd aan de Kalsijdebrug te Snaaskerke (deelgemeente
Gistel) om 10.30uur, ter nagedachtenis van vijf gendarmen die er 105 jaren geleden sneuvelden in een gevecht met een Duits cavalerie eskadron (www.gestella.be).
Programma:
10.00u - 10.30u: aankomst genodigden en publiek – in plaats stelling trompetters te paard, pipe band, vaandeldragers, figuranten en ruiters van een lokale vereniging.
10.30u - 11.30u: plechtigheid met o.a. toespraken van de Burgemeester en Voorzitter FSS – bezinningsmoment en bloemenhulde.
Na de plechtigheid wordt u een receptie aangeboden in het Ontmoetingscentrum Snaaskerke, Dorpstraat 38a.
Graag uw deelname en het aantal personen bevestigen voor 14 augustus 2019, toe sturen aan Gestella vzw – Warandestraat 29b te 8470 Gistel of mailennaar gestella@skynet.be
*********************************
- Dinsdag 27 augustus 2019: Staden; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), Maaltijd in de "Gouden Hoorn" te Staden. 
*********************************
- Donderdag 29 augustus: Loppem; Bevrijding van Zedelgem-Loppem op kermisdonderdag.
Traditioneel herdenkt de NSB Loppem, samen met de gemeentelijke, de regionale autoriteiten en de bevolking, ter gelegenheid van kermisdonderdag de bevrijding van Zedelgem Loppem (tweede wereldoorlog).
Dit jaargaat dit door op donderdag 29 augustus 2019.Mogen wij  Jullie samen met het gemeentebestuur en de autoriteiten, uitnodigen op deze plechtigheid.
PROGRAMMA:
10.00 u. Misviering voor de overleden oud-strijders en leden door proost E.H.Luc De Graeve in de Sint Martinuskerk Loppem
10.55 u. Neerlegging van bloemen aan de monumenten door, Burgemeester.  Annick Vermeulen en Mevr. Prof Dr. Coppieters de ter Zaele, EreVoorzitter
11.10 u. Drink in de Sint Martinuskerk Loppem
12.30 Middagmaal en gevarieerde koffietafel  (Inschrijven bij de secretaris)Met bijzondere hoogachting,
HERMY Wilfried   Voorzitter ,    WERBROUCK Chris Secretaris 0473/985901  chris.werbrouck@skynet.be                              
*********************************
- Donderdag 29 augustus 2019: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zaterdag 31 augustus 2019: Gent; Aan de leden van de N.C.P.G.R., Gewest Gent-Eeklo en andere Vaderlandslievende Verenigingen – familie en sympathisanten.  Wij organiseren naar jaarlijkse gewoonte ons gezellig samenzijn voor al onze leden, familie en sympathisanten. De bedoeling is om, in de aangename sfeer van een verzorgde koffietafel, elkaar opnieuw te ontmoeten en om onze vriendschapsbanden verder te onderhouden en/of te verstevigen.
Vooreerst is er vanaf 13u00 samenkomst aan de Rijksgevangenis ‘Nieuwewandeling’ te Gent. We starten om 13u30 met een bloemenhulde aan de gedenkplaat van de ‘Nieuwewandeling’. Dit ter nagedachtenis van de Politieke Gevangenen die er tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgesloten. Velen werden op 31 augustus 1944, dus dag op dag  75 jaar geleden,  naar Neuengamme en Sachsenhausen voor de mannen en Ravensbrück voor de vrouwen, gedeporteerd. We vragen aan onze leden een inspanning te willen doen om hier talrijk aanwezig te zijn. Personen die geen vervoer hebben van de Nieuwewandeling naar het Vredeshuis, kunnen  meerijden met diegenen die per auto zijn gekomen. 
Vanaf 14u15  zouden wij U dan graag verwelkomen in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te Gent. Reeds vóór 15 uur  starten we met een korte academische zitting en staan we stil bij een gebeurtenis uit WO II. Ons gewaardeerd lid, Alfons  Matthys, zal aan de hand van de digitale versie van zijn recent gepubliceerd boek, het oorlogsverhaal vertellen van zijn ‘vader Jules en de 8 van OIP’. Daarna kunnen we genieten van koffie of thee met gebak, en natuurlijk van een gezellige babbel onder gelijkgezinden. De dorst kan nadien verder gelest worden met een frisse pint of frisdrank.
Om organisatorische redenen vragen we U om uw aanwezigheid te willen bevestigen aan onze secretaris, hetzij door onderstaand intekenformulier terug te zenden aan onze secretaris: Dhr. Erald De Wachter  Vlasbloemstraat nr. 30    9190   STEKENE,  Of hetzij per telefoon: 03 / 779 84 91,  of  hetzij per e-mail:  erald.de.wachter2@telenet.be  Dit  uiterlijk tegen woensdag 28 augustus 2019.
Met vaderlandslievende groeten, namens de N.C.P.G.R. gewest Gent-Eeklo,                                        
            Mark Van den Driessche  Voorzitter                        Erald De Wachter   Secretaris                                                                                    Naam:…………………Voornaam:……………Adres:…………….......       Telefoon:……………of  GSM:  …………………………
WENST DEEL TE NEMEN MET:……..PERSONEN, aan het Gezellig Samenzijn van zaterdag 31 aug 2019, om 14u45, in het Vredeshuis te Gent.  Ik wens – NIET – WEL – vervoerd te worden van de Nieuwewandeling  gevangenis naar het Vredeshuis (doorstrepen wat niet past). Deze strook terugzenden naar:   Dhr. Erald De Wachter  Vlasbloemstraat 30   9190  Stekene,  tel: 03 / 779 84 91, of per e-mail:  erald.de.wachter2@telenet.be
********************************* 
Zaterdag 31 augustus 2019 om 1200 uur: VRIENDENKRING POLITIE OP RUST REGIO MEETJESLAND Gezellig samenzijn met etentje in het restaurant “BIEZEMHOF” te AALTER : (inschrijvingen binnen op maandag 26 augustus 2019).  
Aperitief: Méthode champenoise – Nathalie sun – fruitsap – bier. Kippenbout – loempia - glaasje met garnaalcocktail – glaasje haring met curry. 
Hoofdgerecht: MOSSELEN à volonté, frietjes of brood of KOUDE SCHOTEL – wijn – bier – water. 
Dessert: Dame blanche – mokka – versnaperingen. 
PRIJS: 45,-EURO. Betaling op: BE45 7473 0420 7989, van VRIENDENKRING POLITIE OP RUST REGIO MEETJESLAND. (vermelding op betaling mossels of koude schotel). 
*********************************
- Zondag 1 september 2019: Herdenking slag bij Moerbrugge.
Organisatie Feestcomité Moerbrugge en Yeomanry vzw in samenwerking met Heemkundige Kring Oostkamp en gemeente Oostkamp.
Van 10 uur tot 17 uur.
Programma
10 uur   Herdenkingsmis in de Sint-Godelievekerk.
10.45 uur optocht naar het vredesmonument onder begeleiding van de fanfare en een konvooi legervoertuigen.
11 uur   Huldigingen aan het vredesmonument ter hoogte van de brug in Moerbrugge.
12 uur   Receptie aangeboden door het gemeentebestuur bij het oorlogskampement aan de Oostdijk.
13 uur   Mogelijkheid tot soep- en broodmaaltijd aan het oorlogskampement. Kaarten (5 euro) enkel via inschrijving. (zie verkooppunten)
14 - 16 uur  "De bevrijding van Moerbrugge": unieke fiets- of wandeltocht langs historische plaatsen met deskundige uitleg over het verloop van de bevrijding. In samenwerking met de Heemkundige Kring Oostkamp.
Geen inschrijving vooraf: vrij vertrek tussen 14 & 15 uur Afstand: 7 kilometer
Er is ook een verkort parcours voor wandelaars voorzien.
16 uur Napraten in het kampement met een drankje
Wenst u of uw organisatie bloemen neer te leggen graag doorgeven voor 21 augustus aan Tom Teerlinck 050/81 99 16  e-mail tom.teerlinck@oostkamp.be
*********************************
- Zaterdag 07 september 2019: Oostende, om 09.30 uur plechtigheid ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de Oud-Strijders vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment 19145-1918  1940-1945.
Programma:
- 09.15 uur: Vaandeldragers en gendigden verzamelen aan het monument.
- 09.30 uur: Plechtigheid met bloemenhulde an het monument 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment
  3de en 23ste Linie Regimentsplein 8400 Oostende.
- 10.00 uur: Optocht naar het stadhuis onder leiding van de Oostendse stadshamonie,
Oud-Strijders 3de en 23ste Linie Regiment 1940-45 nemen deel aan deze optocht met jeeps 40-45.
-10.30 uur: Academische zitting in de conferentiezaal stadhuis. - 11.30 uur: Receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
-12.30 uur: Feestbanket. Seizoengroentensoep, koude vleesschotel met seizoengroenten en aardappeltjes, agaatappel met cassis en coulis van groene citroen.
- Muziekale omlijsting door Patrick Dupont - optreden Wendy  Van Wanten enz. Prijs derelname: leden €20 vooraf te storten op rekening nr. BE08  3631 4122 9313 op naam van Oud-strijdersvereniging 3de Linieregiment.
Vaandeldragers die deelnemen aan de plechtigheid aan het monument en de optocht naar het stadshuis betalen slechts €10
*********************************
- Zaterdag 07 september 2019: Blankenberge: Op 9 september 1944 werd Blankenberge bevrijd door de Canadese Manitoba Dragoons onder leiding van Eric James en zo eindigde de Tweede Wereldoorlog in onze stad.
Op zaterdag 07 september om 10.30 uur vindt de herdenkingsplechtigheid plaats van 75 jaar bevrijding van Blankenberge. Het college van burgemeester en schepenen van het Lokaal Bestuur Blankenberge nodigt u graag samen met uw partner uit om deze plechtigheid bij te wonen.
Programma:
10.30 uur - Consciencezaal, CC Blankenberge (Zeedijk 150)
• Welkomstwoord door burgemeester Daphné Dumery
• Historische toelichting met unieke filmbeelden door stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester
• Gesprek met enkele ooggetuigen uit WOII
• Koffie is voorzien
11.30 uur – Manitobaplein
• Plechtigheid met bloemenneerlegging aan het monument van de Manitoba Dragoons
Inschrijven verplicht: dat kan tot 1 september 2019.
Tot dan?
Vriendelijke groeten
Dienst Evenementen
T 050 636 630 –  evenementen@blankenberge.be 
*********************************
 - Zaterdag 07 september 2019: Lissewege, herdenking van de bevrijding.
Programma: Vanaf 19.00 uur achtereenvolgens optocht van het oud-gementehuis naar het oorlogsmonument ter Markt. Bloemneerlegging op de Markt gevolgd door een receptie aangeboden door de Stad Brugge.
*********************************
- Zondag 8 september 2019: Maldegem (Adegem)  Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid op de militaire begraafplaats te Adegem in aanwezigheid van de Vertegenwoordiger vanb Zijne Majesteit de Koning en de ambassadeurs van Canada, Polen en Groot-Brittannië.
09.40 uur: Genodigden ter plaatse
10.00 uur: Plechtigheid en bloemenhulde op de Canadese militaire begraafplaats Prins Boudewijnlaan 9991 Adegem.
11.00 uur: Napraten in CC Den Hoogen Pad - Adegem-dorp 16B Adegem.
*********************************
- Maandag 09 september 2019: Brugge; bevrijdingsfeesten gaan door in de voormiddag inplaats van in de namiddag. Vanaf 10.00 uur  bloemneerlegging aan de Canadabrug, Canadasquare, Van Delft- en Pieterssquuare, Sint-Andrieskerk, orlogsvrijwilligersmonument, Kruis der Gefusilleerden. 
Wat het busvervoer betreft: voor hoger aangehaalde herdenkingsplechtigheden te Brugge, is het mogelijk om 9u15 op de bus te stappen op de parking van de abdij te Zevenkerken.
De volgende stop is dan het beginpunt aan de  Canadabrug, daar kunnen de mensen ook opstappen om dan naar de gekende herdenkingsplaatsen hoger aangehaald te rijden. 
Terugrit voor diegenen die terug naar de Canadabrug moeten is 18u30. uur van uit Zevenkerken een autobus voorzien.
*********************************
-Maandag 09 september 2019:  Brugge; Plechtigheid in de Abdij van Zevenkerken naar jaarlijkse traditie houden wij onze plechtigheid in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.
Dit jaar is het de 79ste verjaardag en herdenking van de verberging van 36 Emblemen van Belgische eenheden in de Benedictijnen Abdij van Sint-Andries – Zevenkerken op 28 mei 1940 onder de toenmalige Abt-dom Théodore Nève. Uit respect en eerbetoon voor de vaderlandslievende daad van de Abt en de Abdijgemeenschap, met speciale vermelding van Pater Francis de Meeus O.S.B. en Broeder Yves Lencot, in mei 1940 werd door de toenmalige Minister van Defensie, Kolonel De Greef, uit naam van de Koning, een Embleem van het Belgische leger “Rijksvaandel” overhandigd en dit op 08 september 1952 Monnikengemeenschap. 
Het Rijksvaandel, van hetzelfde type als de verborgen Emblemen, komt jaarlijks buiten bij de herdenkingsplechtigheid van de bevrijding van de Abdij op 08 september 1944, dit jaar 75 jaar geleden, en wordt dit jaar opgenomen in het groot escorte van het militair detachement samen met de 36 Emblemen die er destijds werden verborgen en worden uitgedragen door leerlingen van de Koininklijke Militaire School. Aanvang om 14.00 uur stipt gezien deze speciale editie.
De vaandeldragers verzamelen voor 14.00 uur binnen in de abdijkerk. 
*****************************
- Vrijdag 13 september 2019: Geluwe GC Ter Linde Tuinwijk 2 
Vriendenkring van Flossenbürg afd.Geluwe Het is nog volop congé-periode en ik hoop dat iedereen er van geniet of er intussen van genoten heeft.
Maar ondertussen verschijnt aan de kim onze eerstvolgende activiteit: onze jaarlijkse gezellige quiz op 13 september. Je hoeft geen universitaire studies gedaan te hebben om er te kunnen aan meedoen. Je weet best wel iets af van actualiteit enz.
Hoe kan je meedoen? Start om 20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur
Stel met enkelen een groepje van 4pers. samen (met familie, vrienden, buren, …) Bedenk een leuke naam en schrijf je in via dit emailadres of via flossenburggeluwe@gmial.com
Kostprijs: €4 per persoon. Je kan ook bellen naar het secretariaat: 0474 27 92 53
Hopende jullie te ontmoeten op onze Quizzzzz Met vriendelijke groeten,
voor het bestuur, Yves Durnez
*********************************
- Zondag 15 september 2019: Eeklo; 74ste verjaardag van de bevrijding van de stad Eeklo en de 73ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen en gevangenissen.Programma:- 10.30 uur plechtige Eucharistieviering in de Dekenale kerk van Eeklo ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.-Na de kerkelijke plechtigheid zullen bloemen neergelegd worden aan de gedenkplaat aangebracht aan de gevel van het stadshuis.- Aansluitend op de plechtigheid ontvangst en receptie op het stadhuis.- Feestmaal in de feestzaal Sparrenhof . Ischrijven telf. 09/377.83.97
*********************************
- Zondag 18 september 2019Breendonk, om 14.30 uur jaarlijkse herdenkingsplechtigheid in het " FORT VAN BREENDONK".
*********************************
- Donderdag 26 september 2019:  De Vriendenkring Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden vzw van de 4de en 24ste Linieregimenten - Brugge  houden om 12.00 uur hun "herfstfeest" met een banket voor de leden en hun partner in het "Kasteel van Moerkerke" Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). Schriftelijke uitnodigingen worden de leden later nog toegestuurd. 
**************************** *****
- Zaterdag 05 oktober 2019: Om 12.00 uur banket van de "Vriendenkring Politie op Rust regio Meetjesland" welke doorgaat  in het restaaurant "Biezemhof"  te Aalter. Leden N.S.B. zijn welkom. 
*********************************
- Zondag 13 oktober 2019: Brugge; De Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militaire Kring Beide Vlaanderen (K.F.O..M.-VL), jaarmis in de militaire kapel te Brugge.
*********************************
- Vrijdag 25 oktober 2019: Maldegem, om 10.00 uur herdenking SLAG van BURKEL. 
*********************************
- Vrijdag 01 november 2019: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, Centrale begraagplaats. Voor de optocht kan er mogelijks een wijziging optreden gezien wegeniswerken ter Katelijnestraat zijn voorzien. 
*********************************
- Zondag 10 november 2019:   Dudzele; herdenking wapenstilstand. Graag nodigen wij u uit voor deze nu al 99ste herdenking te Dudzele. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste gewaardeerd en brengt beslist een meerwaarde aan het ganse gebeuren.
Protocol:
09u30’ Verzamelen Dorpplaats Dudzele.
09u40’ Onder begeleiding van West Coast Pipeband naar kerk St. Pieter-in-de-banden.
10u00’ Plechtige Eucharistieviering voor gesneuvelden, overleden oorlogsslachtoffers en oud-strijders. Er zijn voorbehouden plaatsen voorzien voor vertegenwoordigers Vaderlandslievende verenigingen mits bevestiging komst.
Deze viering wordt opgeluisterd door kerkkoor, kinderkoor, West Coast Pipeband,
Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm, plaatselijke jeugdbeweging KSA en kinderen vrije basisschool “De Lenaard”.
11u00’ Herdenkingsplechtigheid in de kerk
11u30’ Eerbetoon gesneuvelden aan Herdenkingskapel, bloemenhulde, Last Post, Canadees Volkslied, Vlaams Volkslied, Belgisch Volkslied. Oplaten ballons met vredesboodschap door de kinderen.
11u45’ Einde plechtigheid, onder begeleiding van KM Poldergalm en West Coast Pipeband naar zaal “De Polder” voor drink. Iedereen welkom.
13u15’  Feestmaaltijd verzorgd door Traiteur Taverlani voor ingeschrevenen: Om organisatorische redenen voor 08 nov.
- graag bevestiging komst met aantal :personen, vaandrig
- graag bevestiging voor event. deelname aan bloemenhulde 
mail: martin.van.acker@telenet.be of tel.0496981178 .
Alles over de werking en doelstellingen van onze vereniging:  http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be/
Alvast bedankt voor uw komst.
*********************************
- Maandag 11 novermber 2019: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Ingevolge werken uitbreiding ondergrondse parking is het ruiterstandbeeld van Koning Albert I niet bereikbaar. Een alternatief wordt onderzocht ofwel uitgesteld naar 2020.  
*********************************
- Vrijdag 15 november 2019: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal. 
*********************************
- Zaterdag 23  november 2019: Evergem op de plaatselijke begraafplaats om 14.30 uur; herdenking WELVAERT Lucien. 
*********************************
-Zondag 24 november 2019: Koolkerke, vredesviering (feestcomité Koolkerke).
Het programma:
- Om 10 uur oecumenische gebedsdienst in de Sint-Niklaaskerk opgeluisterd door de KH Vermaak na Arbeid en het schoolkoor "De Zangvogels".
- Optocht naar het monument door de vaderlandslievende verenigingen en de mandatarissen, de Yeomanry voertuigen, Codus, de kinderen van de school en de harmonie (omstreeks 11.15 u.).
- Plechtigheid aan het monument (11.30 u.) met bloemlegging en afroeping van de namen van de gesneuvelden en de burgerlijke slachtoffers.
- Om 11.50 u. worden 3 saluutschoten afgevuurd.
- Om 12.00 u. voorzien we het einde van de plechtigheid en kan men nog  gezellig nakeuvelen tijdens de receptie die we aanbieden in het Reigersnest.
*********************************2020
*********************
-Maandag 17 februari 2020: Brugge, om 11.00 uur Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I.- Om 10.45 uur samenkomst.- 11.00 uur bloemenhulde.- 11.10 uur optocht tot voor het concertgebouw.
******************************
- Zaterdag 03 mei 2020, om 14.00 uur is er te ADEGEM een plechtigheid met herdenking van de gesneuvelde soldaten 18 daagse veldtocht 1940 “ Grenadiers – Carabiniers – 7de Jagers te Voet “.. Eerste plechtigheid aan RAVERSCHOOTSBRUG, (altijd 1e zaterdag mei). 
- Om 14.00 uur starten wij met de Plechtigheid aan het Monument van de Carabiniers , aan de (Ravershootbrug) Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
-Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
- Om 14.45 uur Verzamelen wij aan het Cultureel Centrum “ Den Hoogen Pad “ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem.
- Daarna gaan we stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de CARABINIERS en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk, alhier geplaatst ter nagedachtenis voor de Gesneuvelden uit vermelde eenheden tijdens de achttien daagse veldtocht in mei 1940.
- Vervolgens begeven wij ons naar het monument der "Grenadiers"
-Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden  door het gemeentebestuur van Maldegem en tekenen van het Gulden boek in de basisschool “De Papaver”. (ingang achter de kerk)
-Hopend op Uw deelneming, met hartelijke grenadiersgroeten.
De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei te laten weten aan de Voorzitter  Roeygens Gaston Bogaardestraat 78 -9980 Maldegem, GSM 0479/262387 tel 050/704495 e-mail : gaston.roeygens@telenet.be  .Secretariaat: Meire Rita, Bogaardestraat 8 - 9990 Maldegem, GSM 0474/563592 tel 050/704495. 
*********************************
- Vrijdag 08 mei 2020: Brugge, herdenking V-dag aan het Stationsplein om 11.30 uur. 
*********************************
- Zondag10 mei 2020, OOSTAKKER (Gent), 70ste herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 
 Aan de families voor wie plaatsen worden gereserveerd, wordt gevraagd bij voorrang hun bloemen onmiddellijk bij hun aankomst op de site neer te leggen aan het herdenkingskruisje voor hun dierbare gefusilleerde.
Programma:
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht 
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming dooor de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Hentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "Tha Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominetnen voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmanie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT"
*******************************
- Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen, (dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen. 
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Huldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
************************************
Zaterdag 20 juni 2020: Oostende, de vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment heeft het genoegen U uit te nodigen op de Nationale herdenkingsplechtigheid aan het monument 3de-23ste Linie.
Programma: *
- Optocht Vaandeldragers van het Stedelijk monument (Sint Petrus en Pauluskerk) naar de kazerne (Het monument staat vóór de Marine Kazerne, 3de en 23ste Linieplein te Oostende).
- Optocht Vaandeldragers, de Vaandeldragers en zij die wensen deel te nemen aan de optocht verzamelen om 9u30aan de St- Petrus- en Pauluskerk. De optocht naar het monument vertrekt stipt om 9u50.
- Verwelkoming door de voorzitter- Leerlingen van de IBIS ontsteken fakkels 1914-18 “Slag om de IJzer”- Bezinning door Padre Nikolaas Devynck o.s.b. Padre 5° Regionaal Centrum voor Infrastructuur - Sint-Kruis-Brugge
- Toespraak Ere Luitenant Kolonel Raf Vanrobaeys, Ere Korpscommandant van het 3de Linieregiment.
- Bloemenhulde.
- Slottoespraak Noël De Smet, voorzitter.
- Aftreden van de Vaandels- Receptie op het grasplein voor het monument 3de-23ste Linie. 
- Na deze plechtigheid nodigen wij de aanwezigen uit op onze zeer gekende receptie gevolgd door en een lunch voor hen die vooraf ingeschreven hebben.
* Eventuele wijzigingen aan het programma worden tijdig aangepast.
********************************
- Dinsdag 21 juli 2020: Brugge, nationale feestdag, Karthuizerinnestraat gevolgd door optocht naar de Sint-Salvatorskathedraal / Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal / Optocht naar deBurg. 
*********************************
- Zondag 02 augustus 2020:Nieuwpoort: (Altijd eerste zondag van augustus) Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer.
Programma: 
- 09.40 uur: Verzamelen van de vaandeldragers aan het Koning Albert I-monument op het gazon aan de Langebrug.
- 10.00 uur: Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning aan de eretribune Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums.
- 10.20 uur:  Verwelkoming en start oecumenische gebedsdienst.
- 11.00 uur: Toespraak door de Nationaal ondervoorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I.             
- Toespraak door de burgemeester van Nieuwpoort.
- 11.15 uur: Neerleggen van bloemen.
- 11.40 uur: Europese Hymne en Belgisch.
- 12.00 uur: Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken met een bezinningsmoment door een vertegenwoordiger van de Anglicaanse geloofsgemeenschap.
- 12.15 uur: Bloemenhulde aan het 81°D.I.T. Française.
- 12.25 uur: Bloemenhulde aan het IJzergedenkteken met een toespraak door dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter van NSB/FNC
- 12.40 uur: Einde plechtigheden.
************************************
 
- Zaterdag 15 augustus 2020:  Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
Programma
09.30 u: Samenkomst vaandels en genodigden aan de kerk te Moen 
10.00 u: Kerkelijke dienst - Begroeting - Inleiding
10.50 u: Plechtigheid aan het monument Bevlagging van de mast en "Te Velde", De "Moorsoldaten" door de harmonie uit Sint Denijs.
Welkomwoord door de Voorzitter. 
- Dodenappel
- Bloemenhulde
- Last Post Toespraak door de heer Burgemeester van Zwevegem
- Nationaal Volkslied
11.20 u: Optocht naar zaal "Tap" met de harmonie, vaandels en genodigden. Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
Na de officiële plechtigheid is er om 13.00 uur voor de geïnteresseerden een lunch voorzien in 't Balladehof, Hoogstraat 15 te Sint-Denijs. Info 056/45 59 03 of e-mail werner.depraetere@telenet.be
************************************
- Zaterdag 29 augustus 2020: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zondag 01 november 2020: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, gevolgd door een optocht naar de centrale begraagplaats. Er kan een wijziging intreden voor het uur der mis (zondagdienst).  
*********************************
- Woensdag 11 novermber 2020: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. Er kunnen nog wijzigingen intreden gezien de werken aan de onergrondse parking.
*********************************
- Zondag 15 november 2020: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.  Er kunnen nopens het uur aanvang wijzigingen intreden (10.00 uur hoogmis)
*********************************
 
 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!