Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2022 
 
 
Vriendenkring Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van 4de en 24ste LINIEREGIMENTEN vzw
Vriendenkring Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders Brugge - Oostkust FV
 
Geachte leden, beste vrienden en vriendinnen,
Het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregiment vzw en de Vriendenkring Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders Brugge - Oostkust FV hebben de eer en het genoegen de leden en hun partner uit te nodigen op ons “Zomerfeest” met een banket dat doorgaat op donderdag 18 augustus 2022 om 12.00 uur in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). De leden ontvangen later nog een een schriftelijke uitnodiging.
Met voorname groeten en hopelijk zien wij elkaar op 18 augustus 2022.
Ondernemingsnummer 0443593272 / Maatschappelijke zetel: Brieversweg 288 - 8310 Sint-Kruis (Brugge) Tel. 050/35 36 81   
Rek.  BE97 9793 3621 6149
Het bestuur:
De voorzitter,                            De secretaris,                 De penningmeester ad interim,               
Deprest Arnold                       Eric Ruysschaert                        Eddy Van Haeren
23 - 26 augustus 2022: Vierdaagse van de IJzer. "Kwartier "Kamp van Lombardsijde" Nieuwpoort.
Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.V.-Hoekje te Oud-Stuivekenskerke: De 65ste Nationale Herdenking in het teken van de Vierdaagse van de IJzer wordt naar aanleiding van het coronavirus uitgesteld naar 24 augustus 2022.    https://oudstuivekens-oorlogssite-grandgarde.com/ https://www.facebook.com/oudstuivekenskerke. 
Stad Brugge: zaterdag 10 september 2022: Bevrijdingsfeesten te Lissewege. Om 18.45 uur verzamelen aan het station, optocht naar de markt voor de herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument om 19.00 uur.
Stad Brugge: maandag 12 september 2022 om10.00 uur: Bevrijdingsfeesten Kristus Koning/ Sint-Andries. monumenten: Canadabrug -Canadasquare -Van Delft- en Pieterssquare -Sint-Andrieskerk - Oorlogsvrijwilligersmonument -Kruis der Gefusilleerden. Vertrek per autobus van op de parking Zevenkerken.
Plechtigheid in Sint-Andriesabdij Zevenkerken
Op maandag 12 september 2022 (vanaf 14u30) houden wij, naar jaarlijkse traditie, onze plechtigheid in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken.
Programma
14u30:         Alle genodigden ter plaatse aan de abdijkerk
14u50:        Ontvangst “Voorzitter van de plechtigheid” door het Militair Detachement.
15u05:        Kerkelijke plechtigheid in de Abdijkerk.
15u40:        Eerbetoon aan het monument van de weggevoerde en gesneuvelde studenten.
15u50:        Eerbetoon aan het graf van Vader Abten.
16u00:       Plechtigheid op de militaire begraafplaats:
                  Zegening graven – Dodenappel met roosneerlegging door leerlingen 1ste jaar – Bloemenhulde.
16u25:        Opstelling op het voetbalveld:
         Dankwoord door de voorzitter Inrichtend Comité Zevenkerken;
         Bedanking Emblemen;
         Afmarcheren detachement vaandels van de vaderlandslievende verenigingen;
         Afmarcheren van het militair detachement.
16u40:        Receptie in de bistro van het Patersheem
Gelieve uw aanwezigheid te willen bevestigen vóór 25 augustus 2022 aan jean-pierre.broucke@telenet.be of per briefwisseling “Isenbaertstraat 77 8490 Snellegem” met vermelding van het aantal personen.  
De voorzitter van het Inrichtend Comité Zevenkerken
Marc Van de Vyle  Kolonel buiten dienst

Stad Brugge: Dinsdag 01 november 2022: Herdenking slachtoffers WO I & WO II om09.30 uur mis in de O-L-V-kerk, waarna de ereperken op de centrale begraafplaats.
 NSB Dudzele zondag 6 november 2022
Herdenking Wapenstilstand  - met zijn allen samen dankbaar voor onze vrijheid.
Om 10u Kerk St. Pieter-in-de-banden m.m.v. Jeugdkoor Fioretti
Voorzitter N.S.B. Dudzele Martin Van Acker Noordsterstraat 28 8380 Dudzele 050/598071 0496981178
Secretariaat Thierry Fevery Vorkstraat 22 8000 Brugge Tel. 0485361816   Émail: thierry.fevery@telenet.be 
Stad Brugge  vrijdag 11 november 2022: om 11.00 uur herdenking Wapenstilstand WO I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I
Vrijdag 11 november 2022: Voormiddag herdenkingsplechtigheden te Knokke en Heist (programma volgt later)
Om 12.00 uur NSB Heist jaarlijks korpsmaaltijd.
Stad Brugge: 15 november 2022: Om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.
 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!