Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2022
********************************
N.V.O.B.S. vzw Nationale Vereniging Voor (Oud)gedienden Van de Belgische Strijdkrachten:
Algemene Ledenvergadering op zondag 01 mei 2022 vanaf 11.00 uur.
De Raad van Bestuur van de N.V.OB.S. heeft de eer en het genoegen U uitte nodigen op de Algemene Ledenvergadering.
Het gelegenheidsadres is Feestzaal Sparrenhof, Briugsesteenweg 183 te 9900 Eeklo.
Na de vergadering is er een banket voorzien, -Aperitief (Cava of Fruitsap) -Romig tomatensoepje met balletjes - Kalkoenfilet met warme groentjes en kroketjes -Koffie met gebak.(Een xconsumptie is bij de maaltijd inbegrepen)
Dit alles voor een prijs van 35 €  inschrijven kan  via storting op rekening nr. BE33 9730 7945 3946 van de NVOBS Staatsbaan 72/2 Adegem.
Kledij van uw vereniging gewenst, Alle vaandels  zijn welkom.
Namens de Raad van Bestuur.

Keurgegradueerden Politiezone Brugge: Op 05 mei 2022 om 18.30 uur statutaire gevolgd met een etentje in het restaurant "De Middenstand" ter 't Zand 20 te 8000 Brugge. De leden ontvangen nog een uitnodiging per mail.
Het bestuur.
Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen: De voorzitter en het bestuur hebben de eer alle leden uit te nodigen op de jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering (ASV) op donderdag 05 mei 2022 in het Grootseminarie ter Potterierei te  Brugge.
Programma:
10.30 - 11.15 uur Ontvangst.
11.15 - 11.40 uur Vergadering.
11.40 - 12.35 uur Aperitief
12.45 - 14.00 uur Middagmaal in het refectorium. Deelnameprijs en inschrijving aan de maaltijd door overschrijving van 30 € op rekening nr. BE28 9730 3699 4420 van Werner Hoppe, Potentestraat 15 -8000 Brugge. Mededeling ASV en lidnummer uiterlijk tegen 20 aprim 2022. 
Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent en het Herdenkingscomité  van de Geïntegreerde Executieoorden RIEME en OOSTAKKER hebben de eer u uit te nodigen tot de
70ste jaarlijkse Bedevaart op het Nationaal Ececutieoord te Oostakker op zaterdag 7 mei 2022 om 10.00 uur.
Samenkomst om op het executieoord te Oostakker, Gefusilleerdenstraat 60 uiterlijk om 09.45 uur
Koninklijke Nationale Verbroedering der Grenadiers Adegem
Geachte Heer/Mevrouw
Met deze hebben wij de eer U vriendelijk uit te nodigen naar de plechtigheid “ Grenadiers – Karabiniers – 7de Jagers te Voet “, die doorgaat op zaterdag 7 mei 2022.
14.00 uur : Plechtigheid aan het Monument van de Carabiniers , aan Raverschootbrug Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
14.30 uur: Bloemenhulde door het gemeentebestuur van Maldegem aan het Veldkruis van wijlen Adjudant LAGASSE de LOCHT in de Windvang.
15.00 uur: Samenkomst aan het Cultureel Centrum “ Den Hoogen Pad “ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem. Om stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de CARABINIERS  en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk te gaan.
15.30 uur:  begeven wij ons naar het  MONUMENT DER GRENADIERS voor de toespraken en bloemenhulde.
Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden in het gemeentehuis van Maldegem door het gemeentebestuur.
Hopend op Uw deelneming, met grenadiersgroeten,
 De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei 2022  te laten weten a.u.b.
Betreft: Neerleggen van bloemen op de Plechtigheid te ADEGEM op zaterdag 7 mei 2022
Vermelden: Naam vereniging en wie legt bloemen neer.
Het Monument van de Carabiniers aan de Raverschootbrug :
Veldkruis  van wijlen Adjudant Lagasse de Locht  3de Grenadiers:
De Gedenkplaat van de Carabiniers  aan de Kerk:
De Gedenkplaat van de 7de Jagers te Voet aan de Kerk:
Het Monument der GRENADIERS:
Gelieve dit ter kennis te brengen aan het secretariaat tegen uiterlijk 3 mei 2022
Gaston Roeygens, Bogaardestraat  78, -9990 Maldegem Tel: 050/70 44 95
Gsm: Rita 0474/56 35 92 & Gaston 0479/26 23 87

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge heeft de eer u uit te nodigen tot de plechtigheid ter gelegenheid van
V-dag de verjaardag van de overwinning van de geallieerde troepen in WO II
op zondag 8 mei 2022 om 11.20 uur aan het monument voor de weggevoerde stadsgenoten op het Stationsplein

Programma:
11.20 uur samenkomst
11.30 uur toespraak door de stadsafgevaardigde, toesspraak door de voorzitter  A.V.B.O.S.
11.40 uur Last post, bloemenhulde, Volkslied Vlaamse Gemeenschap, Belgisch Volkslied
Receptie
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
Colin Beheydt                                     Dirk De fauw
Algemeen directeur Stad                   Burg
emeester
en OCMW Brugge    

Oud-strijders- en soldatenbond (OSSBK) - Vriendenkring Vredesmolen (VVmK)
Contactpersoon: Anick Boone Rijkswachtstraat 51  8600 Diksmuide
E-mail:  anickboone@yahoo.com  Tel: 051/50.53.81 (Boone Gerard)  GSM: 0474/41.27.41(na 18u)
Met de “Oud-strijders- en soldatenbond” en de “Vriendenkring Vredesmolen Klerken” houden wij op
zaterdag 14 Mei 2022 aan de Vredesmolen & aan het Coppensplein de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid van de herovering van Klerkens Molen (28-29 september 1918) en tevens ter ere van de gesneuvelden tijdens WO I  1914 – 1918 en ter ere van de bevrijding V-dag  1940 – 1945.
De Vriendenkring Vredesmolen Klerken verzorgt de plechtigheid aan de Vredesmolen te Klerken. Vervolgens gaan we in stoet naar het Coppensplein waar de plechtigheid wordt afgesloten met een receptie in het Heuvelhuis.
Programma:
10.15 uur: Samenkomst aan aan de Vredesmolen (Molenweg) Klerken.
10.30 uur: Welkomstwoord Moderator.
Aansluitend plechtigheid Coppensplein Klerken ter ere van Ere-kolonel Willy Coppens d-Houthulst.
12.00 uur: Receptie aansluitend toespraken.
Om 13.00 uur is er een BBQ/Beenhesp voorzien en dit voor 18€ inclusief 1 Consumptie in het Heuvelhuis.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, dit kan telefonisch gebeuren op 0479/57.78.25 of via e-mail aan Paul.Vanthournout1@telenet.be gelieve het bedrag te storten op BE85 751-2029691-06 (BIC AXABBE22) met vermelding :   “Naam : BBQ 14 Mei 2022”.(zie bijlage overschrijving)
- Om administratieve reden sluiten wij de inschrijving af op zaterdag 7 mei 2022. Er worden geen betalingen ter plaatse aanvaard.
- Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen wij u, om ons de naam mee te delen van de persoon die bloemen wenst neer te leggen zowel aan de Vredesmolen als aan het Coppensplein
(invulstrook op de folder tijdig terugbezorgen a.u.b.).
Er wordt dit jaar ook een kleine attentie voorzien voor de vaandeldragers en de personen die bloemen neerleggen naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van de Oud-strijders en Soldatenbond Klerken. Die eigenlijk in 2020 zou overhandigd worden.
Aan U, om er een geslaagde en eervolle herdenking van te maken. Wij hopen U met echtgenote, familie, vrienden en de schoolgaande jeugd te mogen begroeten op zaterdag 14 Mei 2022 aan de Vredesmolen te Klerken.
Beste dank bij voorbaat.
 Voorzitter OSSBK:  Gerard Boone                                                         Voorzitter VVmK:  Eric Beghein
Secretaris: Annick Boone                                                                    Ondervoorzitter VVmK Benny Aelbrecht  

 Uitnodiging:   De gemeente Oostkamp nodigt u vriendelijk uit naar de herdenking van de V-dag in Oostkamp op zondag 15 mei 2022                  
 Programma
  • 9.45 uur:     Eucharistievieringopgedragen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in de St.-Pieterskerk in Oostkamp. Klaroen van fanfare (De Eendracht) speelt “Te Velde” tijdens de consecratie.
  • 11 uur:        Herdenkingsplechtigheidonmiddellijk na de eucharistieviering worden er bloemen neergelegd aan het gedenkteken 1914-1918 naast de kerk, opgeluisterd door fanfare De Eendracht.
Daarna is er een optocht naar de gedenkzuil 1940-1945 in de Kapellestraat, waar er hulde wordt gebracht aan de Oostkampse slachtoffers en aan de bevrijders die hier gesneuveld zijn.
  • 12 uur:        Receptiein wijn- en koffiebar ZiaZio.
Het gemeentebestuur biedt u graag een drankje aan ter gelegenheid van deze herdenkingsplechtigheid.
 We zouden het ten zeer op prijs stellen indien de plaatselijke scholen en (vaderlandslievende)verenigingen hierbij door een afvaardiging, zo mogelijk met vlag, zouden vertegenwoordigd zijn.   Graag tot zondag 15 mei!
 Met vriendelijke groeten
 Jan de Keyser, burgemeester
Jan Compernol, algemeen directeur 
Contactpersoon: Anke Knockaert OostCampus | Siemenslaan 1 I 8020 Oostkamp 
evenementen@oostkamp.be t 050 81 98 07
- Stad Brugge: Op zaterdag 28 mei om 11.00 uur herdenkingsplechtigheid " Operatie Ramrod"  aan het monument bij het oud-Gemeentehuis te Sint-Michiels (Brugge).

Op vrijdag 03 juni 2022 organiseert de Belgische Defensie voor de eerste maal in haar geschiedenis een Internationale Militaire Taptoe te Brugge .
Met dit spektakel, waarbij het thema “De waarde van de Vrijheid” de rode draad vormt, wil Defensie beklemtonen dat ‘samenwerking”, zowel nationaal als internationaal, een van de belangrijkste basispijlers is van de organisatie; en dat Defensie hierbij een actieve partner wil zijn IN en VAN de maatschappij. Daarom is deze show een uniek coproductie tussen Defensie en vijf gaststeden. Het belang van internationale samenwerking krijgt gestalte door de deelname van drie buitenlandse militaire muziekkapellen (naast die van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine). Maar liefst 150 professionele muzikanten brengen een wervelende muzikale show, versterkt met videobeelden en lichtshow.
In Brugge gaat deze Internationale Militaire Taptoe door op vrijdagavond 3 juni 2022 op ’t Zand.
Dit spektakel wordt gratis aangeboden (enkel €1 reservatiekost voor tribuneplaatsen).
Voor meer informatie en reservatie (via In&UIT Brugge) ofvia de helpdesk van In & UIT Brugge:  +32 78 152020 
Leopold 3
 
 
 - Het College van Burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 juni 2021 dat ook dit jaar de Nationale Hulde aan Z.M. Albert I en de Helden van de IJzer, voorzien op 1 augustus 2021, niet in zijn normale vorm en omvang zal kunnen doorgaan. Maar wij kijken, samen met jullie, uit naar de editie van 2022! Wij rekenen erop dat wij dan op zondag 7 augustus 2022 samen met u allen opnieuw een grootste editie kunnen beleven. Wij hopen op uw begrip, en zien u volgend jaar graag in goede gezondheid terug.
Met de meeste hoogachting,  De Algemeen Directeur, -  De Burgemeester
Stad Brugge: donderdag 21 juli 2022 om 10.15 uur Nationale feestdag. Plechtigheid aan het oorlogsmonument ter Karthuizerinnenstraat - vervolgens Te-Deum in de Sint-Salvatorskerk gevolgd door een optocht naar de Burg.

Vriendenkring Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van 4de en 24ste LINIEREGIMENTEN vzw
Geachte leden, beste vrienden en vriendinnen,
Het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregiment vzw de eer en het genoegen onze leden en hun partner uit te nodigen op ons “Zomerfeest” met een banket dat doorgaat op donderdag 18 augustus 2022 om 12.00 uur in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). Een schriftelijke uitnodiging volgt later.
Met voorname groeten en hopelijk zien wij elkaar op 18 augustus 2022.
Ondernemingsnummer 0443593272 / Maatschappelijke zetel: Brieversweg 288 - 8310 Sint-Kruis (Brugge) Tel. 050/35 36 81   
Rek.  BE97 9793 3621 6149
Het bestuur:
De voorzitter,                            De secretaris,                 De penningmeester ad interim,               
Deprest Arnold                       Eric Ruysschaert                        Eddy Van Haeren
Koninklijke Vereniging De Vrienden van het O.L.V.-Hoekje te Oud-Stuivekenskerke: De 65ste Nationale Herdenking in het teken van de Vierdaagse van de IJzer wordt naar aanleiding van het coronavirus uitgesteld naar 24 augustus 2022.    https://oudstuivekens-oorlogssite-grandgarde.com/ https://www.facebook.com/oudstuivekenskerke. 
Stad Brugge: zaterdag 10 september 2022: Bevrijdingsfeesten te Lissewege. Om 18.45 uur verzamelen aan het station, optocht naar de markt voor de herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument om 19.00 uur.
Stad Brugge: maandag 12 september 2022 om10.00 uur: Bevrijdingsfeesten Kristus Koning/ Sint-Andries. monumenten: Canadabrug -Canadasquare -Van Delft- en Pieterssquare -Sint-Andrieskerk - Oorlogsvrijwilligersmonument -Kruis der Gefusilleerden. Vertrek per autobus van op de parking Zevenkerken.
Maandag 12 september 2022 om 14.30 uur: Herdenkingsplechtigheid te Zevenkerken in de Abdijkerk en vervolgens monument en kerkhof gesneuvelde militairen.
Stad Brugge: Dinsdag 01 november 2022: Herdenking slachtoffers WO I & WO II om09.30 uur mis in de O-L-V-kerk, waarna de ereperken op de centrale begraafplaats.
 NSB Dudzele zondag 6 november 2022
Herdenking Wapenstilstand  - met zijn allen samen dankbaar voor onze vrijheid.
Om 10u Kerk St. Pieter-in-de-banden m.m.v. Jeugdkoor Fioretti
Voorzitter N.S.B. Dudzele Martin Van Acker Noordsterstraat 28 8380 Dudzele 050/598071 0496981178
Secretariaat Thierry Fevery Vorkstraat 22 8000 Brugge Tel. 0485361816   Émail: thierry.fevery@telenet.be 
Stad Brugge  vrijdag 11 november 2022: om 11.00 uur herdenking Wapenstilstand WO I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I
Vrijdag 11 november 2022: Voormiddag herdenkingsplechtigheden te Knokke en Heist (programma volgt later)
Om 12.00 uur NSB Heist jaarlijks korpsmaaltijd.
Stad Brugge: 15 november 2022: Om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.
 

Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!