Free Joomla Templates by iPage Hosting
agenda 2021
*********************************
In deze moeilijke en zware tijden is onze gezondheid prioritair. Bij de uitzonderlijke omstandigheden en beperkingen naar aanleiding van het uitbarsting van het coronavirus en de opgelegde maatregelen door de Federale regering en de experten  zijn alle geplande plechtigheden voorlopig geschrapt. Tot op heden zijn er geen meldingen waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen dat die zullen doorgaan.  Wij houden jullie zeker verder op de hoogte inzake de activiteiten  2021 die wel doorgaan.
 
*********************************
 
  Disclaimer / Voorbehoud
 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!