Free Joomla Templates by iPage Hosting
 

 

agenda

2020***************

- Vrijdag 14 Februari 2020: Zedelgem; (K.F.O.M.) Koninklijke Federatie van Oprust gestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen: Valentijn diner in 'Salons Denotter' te Zedelgem om 12.00 u. Met muziek van Philip Boterman. Organisatie Werner Hoppe. 
******************************
 - Maandag 17 februari 2020: Brugge, om 19.00 uur Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld.
SCENARIO 
18.55 uur:  Verzameling van de deelnemers bij het ruiterstandbeeld van Koning Albert I in het Koning Albert I-park.
19.00 uur:  Bloemenhulde - Last Post - Volkslied van de Vlaamse Gemeenschap - Belgische volkslied. 
19.15 uur:  Optocht langs standbeeld en prominenten: Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo, vaandeldragers en de vaderlandslievende -verenigingen.
Optocht via Concertgebouw tot aan de Oostmeers.
19.25 uur:  De stoet wordt ontbonden.
Receptie.
Opmerking: Bij slecht weer gaat de optocht niet door. De plechtigheid bij het ruiterstandbeeld vindt hoe dan ook plaats.
******************************
- Donderdag 27 februari 2020: Brugge; het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten heeft de eer en het genoegen onze leden en hun partner uit te nodigen op de algemene statutaire ledenvergadering die doorgaat in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).
Programma:
- Vanaf 11.00 uur ontvangst met koffie. 
- 12.00 uur: Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2020.
- Intrede en groet aan het vaandel.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2019 - 2020.- Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en begroting 2020.
- Kwijting bestuurders. - Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2021.- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
- Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne en uittrede van het vaandel.
- Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging.
Een schriftelijke uitnodiging wordt de leden nog toegestuurd. Voor de leden en hun partners die vooraf ingeschreven hebben wordt omstreeks 12.30 uur een banket aangeboden.
******************************

-Zondag 1 maart 2020: Maldegem, de Nationale Vereniging voor (Oud)gedienden van de Belgische Strijdkrachten (N.V.O.B.S. vzw) houdt om 11.00 uur haar jaarlijkse statutaire ledenvergadering in het Gasthof "Ste.Marie" Gentsesteenweg 140 te 9990 Maldegem. Na dit academisch uurtje is er een banket voorzien voor een prijs van 49 € per persoon. Koffie, Thee of frisdrank bij het statutaire gedeelte, - aperitief met bijschenken en een wachtbordje, - romig soepje van tomaat - rundsfilet mignon bordelaise met een waier van seizoengroentjes en kroketjes - koffie met versnaperingen.Ook vrienden en familie zijn welkom.  Onschrijven door overschrijving op rekeningnummer BE33 9730 7945 3946 van de NVOBS, Staatsbaan 72/2 te 9991 Adegem.

******************************

- Donderdag 05 maart 2020:   Brugge; om14.00 Statutaire vergadering AVBOS ( Algemeen Verbond Brugse Oud-Strijders) in het Strijdershuis ter Hallestraat 14.
******************************
- Zaterdag 07 maart 2020: Oostkamp; De Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland (K.F.M.B.)  afdeling Brugge houdt haar algemene ledenvergadering 2020 in de polyvalente zaal van de Koning Boudewijnschool te Oostkamp. Aanvang om 10.30 uur gevolgd om 13.00 uur van het jaarlijks vriendenfeest. Uitnodigingen worden nog toegestuurd.
****************************** 
- Zondag 15 maart 2020: Merelbeke “Salons Roskam – Roskamstraat 38” De Koninklijke Nationale Verbroedering der Grenadiers houdt er hun algemene statutaire vergadering. 
Programma: 
10.30 uur: ontvangst met koffie. 
11.00 uur: Vergadering.- Zondag 15 maart 202 
12.30 uur: Aperitief en lunch (voor de lunch vooraf inschrijven).
Voor verdere info bekijk de website www.grenadiers.be
*********************************
- Zondag 22 maart 2020: Brugge (Sint-Kruis), Het Koninklijk Verbond Leopold III afd. Brugge heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op de jaarlijkse statutaire vergadering om 11.00 uur met om 13.00 uureen feestmaltijd in de feestzaal "Lodewijk van Male" Maalsesteenweg 488 te 8310 Sint-Kruis. Prijs: € 43 p/p, inschrijvingen voor 12 maart 2020,  rekening BE41 9790 8728 1110 van het Kon. Verb. Leopold III afd. Brugge.
 *********************************
- Donderdag 02 april 2020: Wevelgem  KF.O.M. Feestmaaltijd n.a.v. het begin van de Lente in de Feestzalen ‘Vijver hof’ te Wevelgem om  12.00 u. Organisatie : JP Van den Berghe. Inschrijven vóór: 24 Maart 2020 bij JP Van den Berghe. 
*********************************
- Zaterdag 18 april 2020: Zeebrugge; Saint-George's Day om 11.00 uur herdenkingsplechtigheid aan het gedenkteken voor Saint-George's Day.
*********************************
- Zondag 19 april 2020: Zeebrugge; Saint-George's Day, jaarlijkse herdenkingsplechtigheid om 09.30 uur in de Sint-Donaaskerk / Militair kerkhof / Admiraal Keyesplein.
*********************************

- Zondag 19 april 2020: Zuidschote;  Het is 105 jaar geleden dat de eerste gasaanval in de krijgsgeschiedenis plaats greep nabij Steenstraete, ook de “2de slag om Ieper” genoemd. Tevens is het 86 jaar geleden dat het Grenadiersmonument op 22 april 1934 ingehuldigd werd door Z.M. Koning Leopold III. Daarom willen wij hulde brengen aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen maar in het bijzonder aan de gesneuvelden der Grenadiers- en Karabiniers Regimenten alsook aan de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linie Regiment gevallen in de slag nabij Steenstraete in april 1915.Graag nodigen wij jullie uit op deze plechtigheid.  Programma0930 Hr:  Samenkomst aan het OC Zuidschote.  1000 Hr:Viering in de kerk opgeluisterd door het Berchmanskoor uit Boezinge. 1045 Hr:Bloemenhulde opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Elverdinge Gemeentelijk monument- Gedenkplaat der Karabiniers - Grenadiersmonument -Frans Verzoeningskruis-Monument 3de en 23ste Linie Regiment. 1230 Hr:Receptie en middagmaal in feestzaal ten Vrielande Brugstraat 27, Boezinge (parkeermogelijkheid in de Brugstraat, kant feestzaal).

De verenigingen of personen die bloemen wensen neer te leggen, gelieve dit te laten weten.Wij hopen de vaderlandslievende verenigingen met delegatie en vlag te mogen verwelkomen.

Menu Sprankelend aperitief met hapjes, Tomatensoep, Varkenswangetjes met groentjes en kroketjes, Fruittaart met Koffie en versnaperingen. Prijs: 45 (water en wijn inbegrepen)

Inlichtingen en inschrijving voor 12 april met vermelding van naam en aantal personen Via Mail: zuidschote@gmail.com door overschrijving op rekeningnummer: BE11 7483 0222 7148

Secrearis, Mathias VERSAVEL - voorzitter Stefaan VERSAVELZuidschotedorp 16A  8904 ZUIDSCHOTE  Tel: 057/422450 - 0495/105897

*********************************
- Zaterdag 03 mei 2020, om 14.00 uur is er te ADEGEM een plechtigheid met herdenking van de gesneuvelde soldaten 18 daagse veldtocht 1940  Grenadiers – Karabiniers – 7de Jagers te Voet “.. Eerste plechtigheid aan RAVERSCHOOTSBRUG, (altijd 1e zaterdag mei)
- Om 14.00 uur starten wij met de Plechtigheid aan het Monument van de Karabiniers, aan de (Ravershootbrug) Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
-Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
- Om 14.45 uur Verzamelen wij aan het Cultureel Centrum “Den Hoogen Pad“ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem.
- Daarna gaan we stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de KARABINIERS en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk, alhier geplaatst ter nagedachtenis voor de Gesneuvelden uit vermelde eenheden tijdens de achttien daagse veldtocht in mei 1940.
- Vervolgens begeven wij ons naar het monument der "Grenadiers"
-Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Maldegem en tekenen van het Gulden boek in de basisschool “De Papaver”. (ingang achter de kerk)
-Hopend op Uw deelneming, met hartelijke grenadiersgroeten.
De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei te laten weten aan de Voorzitter Roeygens Gaston Bogaardestraat 78 -9980 Maldegem, GSM 0479/262387 tel 050/704495 e-mail : gaston.roeygens@telenet.be  .Secretariaat: Meire Rita, Bogaardestraat 8 - 9990 Maldegem, GSM 0474/563592 tel 050/704495. 
********************************* 
- Op MAANDAG 04 mei 2020 herdenken wij in WILLEMSTAD(NEDERLAND) het drama met de RHENUS 127.
Het is dan 80 jaar geleden dat deze rijnaak op een magnetische mijn is gevaren en de gevolgen voor de aan boord zijnde Belgische krijgsgevangenen waren dramatisch.
Van de 1200 Belgen kwamen er naargelang de bronnen tussen de 167 en 200 soldaten om het leven.
Op de plek van het gebeuren staat een oorlogsmonument en daar gaan wij onze gesneuvelde Belgen een eerbetoon brengen.
Op dit monument staan er 159 namen van Belgische militairen die tijdens WO2 in NEDERLAND om het leven kwamen.
Eens ter plaatse begeven wij ons in groep naar het MAURITSHUIS en volgen ervan af dan de richtlijnen van de organisatoren en gaan wij stoetsgewijs naar het monument voor de Belgische oorlogsslachtoffers.
Deze herdenking zou om 14.00 uur moeten aanvangen. Daar zal een plechtigheid en een bloemenhulde doorgaan. Vooraf aan deze plechtigheid wensen we nog een mooi museum aan te doen in NIEUWDORP. Dit is het BEVRIJDINGSMUSEUM ZEELAND met een indrukwekkende verzameling.
Na dit bezoek gaan we de inwendige mens versterken en dit doen we in restaurant DE GOUDEN LEEUW.
De terugreis is voorzien rond 17.00 uur. Wij voorzien ruimte om na de plechtigheid eventjes in het mooie WILLEMSTAD rond te kuieren of een terrasje te doen.
Hieronder het uur schema en wij hopen dit enigszins te kunnen volgen.
- 07.45 uur: Vertrek op maandag 04 mei 2020 stipt om 07.45 uur te EEKLO, op de parking van de sporthal. Plaats vertrek gekozen, gezien ruime parkeerplaatsen. Dan eventueel een stop in LEMBEKE Aveschoot, OOSTEEKLO Haantje en ERTVELDE aan de kerk-WZC.
09.00 uur: Aankomst BEVRIJDINGSMUSEUM NIEUWDORP. Bij aankomst koffie met appelgebak. Daarna bezoek museum tot uiterlijk 10.30 uur
10.30 uur: Vertrek naar restaurant DE GOUDEN LEEUW voor middagmaal.
11.30 uur: Aankomst restaurant DE GOUDEN LEEUW en daar krijgen we SOEP, HOOFDGERECHT en NAGERECHT. (Eén drankje inbegrepen dan eigen rekening).
12.45 uur: Vertrek naar WILLEMSTAD (verkeersvrij stadje).
13.15 uur: Wandeling naar het MAURITSHUIS voor verzameling.
14.00 uur: Begin plechtigheid neerlegging bloemen en verplaatsing naar MONUMENT voorplechtigheid.
15.30.uur: Einde plechtigheid en vrij uurtje in WILLEMSTAD.
17.00 uur: Aanvang terugreis in WILLEMSTAD
19.00 uur: Vermoedelijke thuiskomst in EEKLO. (afhankelijk van de files).Voor dit alles vragen wij: 50,- EURO.In de prijs is begrepen: de administratiekosten, de busreis, het drinkgeld voor de chauffeur, het bezoek aan het museum, aldaar de koffie met appelgebak, het middagmaal, de bloemen tijdens de hulde aan het monument, (Na het eerste drankje tijdens de maaltijd, daarna voor eigen rekening).De inschrijving moet gebeuren via eerst een telefonisch contact met ondergetekende en daarna de storting van het bedrag van 50,- EURO op rekeningnummer BE94 9730 5690 7914 van NSB GEWEST MEETJESLAND met mededeling WILLEMSTAD 2020 en NAMEN DEELNEMERS. Dan pas is Uw plaats verzekerd. Dus, snel zijn is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt tot 85 en inschrijven tot 25 april 2020.
GroetenVoorzitter NSB GEWEST MEETJESLAND  Johan VEREECKE, Lindenlaan 41/102 -9940 ERTVELDE  09/3449459 0477/528800 
*********************************
- Donderdag 07 Mei 2020: om 10.00 uur KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Algemene Statutaire Vergadering in het Grootseminarie te Brugge. Inschrijven vóór: 03 Mei 2020 bij Werner Hoppe. 
*********************************
- Vrijdag 08 mei 2020: Brugge, herdenking V-dag aan het Stationsplein om 11.00 uur. 
*********************************
- Zondag10 mei 2020, OOSTAKKER (Gent), 70ste herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 
 Aan de families voor wie plaatsen worden gereserveerd, wordt gevraagd bij voorrang hun bloemen onmiddellijk bij hun aankomst op de site neer te leggen aan het herdenkingskruisje voor hun dierbare gefusilleerde.
Programma:
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht 
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming door de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Gentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "The Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominenten voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmonie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT"
*******************************
-Zondag 24 mei: Kortrijk herdenking slag aan de Leie. Hulde aan het leger van 1940en aan zijn opperbevelhebber. 80ste verjaardag van de veldtocht van mei 1940 -  74 jaar plechtigheden aan de Leieboorden ingericht door het comité "Leye-Lys" met steun van de stad Kortrijk, van de provincie West-Vlaanderen en van Defensie.
*******************************
-Maandag 25 mei 2020: Brugge;  Internationale militaire taptoe om 21.00 uur op de Markt. Nadere info volgt.
*******************************
- Donderdag 28 mei 2020: De Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge-kust (V.O.PG.V.-Brugge)heeft de eer en het genoegen hun leden en sympathisanten om 11.30 uur uit te nodigen op de Algemene Statutaire Ledenvergadering die doorgaat in de salons van het kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). 
Dagorde:
- Ontvangst met koffie.
- Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2020. spelen van de Europese en Belgische hymnes.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2019 - 2020.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en begroting 2020.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2021.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord. Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne.
-Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging gevolgd door een banket voor de ingeschrevenen. 
Een uitnodiging wordt nog per E-mail of per brief toegestuurd.
*********************************
-Zaterdag 30 mei 2020:  Sint-Michiels (Brugge) herdenkingsplechtigheid "Operatie Ramrod" om 11.00 uur aan het monument bij het oud-gemeentehuis. 
*********************************
- Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen, (dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen. 
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en de Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Guldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
************************************
Zaterdag 20 juni 2020: Oostende, de vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment heeft het genoegen U uit te nodigen op de Nationale herdenkingsplechtigheid aan het monument 3de-23ste Linie.
Programma: *
- Optocht Vaandeldragers van het Stedelijk monument (Sint Petrus en Pauluskerk) naar de kazerne (Het monument staat vóór de Marine Kazerne, 3de en 23ste Linieplein te Oostende).
- Optocht Vaandeldragers, de Vaandeldragers en zij die wensen deel te nemen aan de optocht verzamelen om 9u30aan de St- Petrus- en Pauluskerk. De optocht naar het monument vertrekt stipt om 9u50.
- Verwelkoming door de voorzitter- Leerlingen van de IBIS ontsteken fakkels 1914-18 “Slag om de IJzer”- Bezinning door Padre Nikolaas Devynck o.s.b. Padre 5° Regionaal Centrum voor Infrastructuur - Sint-Kruis-Brugge
- Toespraak Ere Luitenant Kolonel Raf Vanrobaeys, Ere Korpscommandant van het 3de Linieregiment.
- Bloemenhulde.
- Slottoespraak Noël De Smet, voorzitter.
- Aftreden van de Vaandels- Receptie op het grasplein voor het monument 3de-23ste Linie. 
- Na deze plechtigheid nodigen wij de aanwezigen uit op onze zeer gekende receptie gevolgd door en een lunch voor hen die vooraf ingeschreven hebben.
* Eventuele wijzigingen aan het programma worden tijdig aangepast.
********************************
- Dinsdag 21 juli 2020: Brugge, 10.20 uur nationale feestdag, Karthuizerinnestraat gevolgd door optocht naar de Sint-Salvatorskathedraal / Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal / Optocht naar de  Burg. Een wijziging kan nog optreden gezien de geplande openbare werken.
*********************************
- Zondag 02 augustus 2020:Nieuwpoort: (Altijd eerste zondag van augustus) Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer.
Programma: 
- 09.40 uur: Verzamelen van de vaandeldragers aan het Koning Albert I-monument op het gazon aan de Langebrug.
- 10.00 uur: Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning aan de eretribune Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums.
- 10.20 uur: Verwelkoming en start oecumenische gebedsdienst.
- 11.00 uur: Toespraak door de Nationaal ondervoorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I.             
- Toespraak door de burgemeester van Nieuwpoort.
- 11.15 uur: Neerleggen van bloemen.
- 11.40 uur: Europese Hymne en Belgisch.
- 12.00 uur: Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken met een bezinningsmoment door een vertegenwoordiger van de Anglicaanse geloofsgemeenschap.
- 12.15 uur: Bloemenhulde aan het 81°D.I.T. Française.
- 12.25 uur: Bloemenhulde aan het IJzergedenkteken met een toespraak door dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter van NSB/FNC
- 12.40 uur: Einde plechtigheden.
************************************
- Zaterdag 15 augustus 2020: Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
Programma
09.30 u: Samenkomst vaandels en genodigden aan de kerk te Moen 
10.00 u: Kerkelijke dienst - Begroeting - Inleiding
10.50 u: Plechtigheid aan het monument Bevlagging van de mast en "Te Velde", De "Moorsoldaten" door de harmonie uit Sint Denijs.
Welkomwoord door de Voorzitter. 
- Dodenappel
- Bloemenhulde
- Last Post Toespraak door de heer Burgemeester van Zwevegem
- Nationaal Volkslied
11.20 u: Optocht naar zaal "Tap" met de harmonie, vaandels en genodigden. Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
Na de officiële plechtigheid is er om 13.00 uur voor de geïnteresseerden een lunch voorzien in 't Balladehof, Hoogstraat 15 te Sint-Denijs. Info 056/45 59 03 of e-mail werner.depraetere@telenet.be
************************************
- Dinsdag 25 Aug 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u maaltijd in Feestzaal ‘De Gouden Hoorn’ te Staden. Organisatie: Ronny Van Acker. Inschrijven vóór: 16 Aug 2020.
*********************************
- Zaterdag 29 augustus 2020: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Zaterdag 12 september 2020 Lissewege: Om 19.00 uur Bevrijdingsfeesten aan het monument ter Markt. 
*********************************
- Maandag 14 september 2020: 10.30 uur: bevrijdingsfeesten Brugge Candadabrug / Canadasquare / Van Delfs- en Pieterssquare / Sint-Andrieskerk / Oorlogsvrijwilligersmonument / Kruis der Gefusileerden. De autobus die het parcours aflegt vertrekt op de parking te Zevenkerken, er kan ook opgestapt worden aan de Canadabrug. 
- Maandag 14 september 2020: 14.30 uur: Herdenkingsplechtigheid te Zevenkerken, Abdijkerk / monument van de studenten / militaire begraafplaats.
                                                                                   *************************** 
- Donderdag 17 Sep 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Daguitstap naar het Meetjesland. Organisatie: Erik Allemeersch.
*********************************
- Zondag 11 Okt 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herdenkingsplechtigheid voor de overleden leden om 10.00 u in de Militaire Kapel ter Kartuizerinnenstraat te Brugge. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor uit Rumbeke met dirigent Dhr. Jozef Rommel. 
*********************************
- Vrijdag 23 Okt 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herfstmaaltijd. Organisatie: Johan Verplancke. Inschrijven vóór: 16 Okt 2020.
*********************************
- Zondag 01 november 2020: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, (gevolgd door een optocht naar de centrale begraafplaats?). Er kan een wijziging optreden voor het te volgen parcours wegens wegeniswerken ter Katelijnestraat.  
*********************************
- Zondag 08 november 2020: Dudzele: Herdenking Wapenstilstand – Jubileum 100 jaar NSB Dudzele Verzamelen Dorpsplaats Café De Zwanen 09u00 – 09u35Intrede voor Herdenking in Kerk St Pieter-in-de-Banden 09u55’Herdenking aan Kapel der gesneuvelden 11u25’Drink in “DE POLDER” 12u00’Feestmaaltijd voor ingeschrevenen 13u15’Meer info volgt, zie ook http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be  Martin Van Acker  Voorzitter N.S.B. Dudzele  Noordsterstraat 28 8380 Dudzele050/598071  GSM: 0496981178 
*********************************
- Woensdag 11 november 2020: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. Karhuizerinnestraat (mis en bloemenhulde). Wegens openbare werken dient het juiste programma nog uitgewerkt te worden.
*********************************
- Zondag 15 november 2020: Brugge, om 11.00 uur Te Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.  
*********************************

- Woensdag 18 Nov 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u jaarlijkse Hutsepot & Quiz in Salons Lodewijk Van Male. Organisatie quiz: Willy De Love. Inschrijving: Werner Hoppe. 

 *********************************

  Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!