Free Joomla Templates by iPage Hosting

 

 

agenda

                                     

2020***************

- Zondag 19 januari 2020: Maldegem; De Nationale Vereniging Voor (Oud)gedienden  van de Belgische Strijdkrachten. Als Vaderlandslievnde en Erkende Maldegemse Vereniging willen wij U, Uw partner en familie uitnodigen om van een gratis (fris)drankje en een japje te komen genieten om elkaar op die manier nog beter te leren kennen. Plaats: het lokaal "Den  Hoogen Pad" te Adegem. Site www. nobs.be.
******************************
- Woensdag 22 Jan 2020: Brugge; (K.F.O.M.) Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen: Nieuwjaarsreceptie in het Grootseminarie te Brugge van 15.00 tot 16.30 u. Nadien zijn de consummaties voor eigen rekening. Organisatie Werner Hoppe.  Inschrijven vóór: 18 Jan 2020 bij Werner Hoppe.
******************************
- Donderdag 23 februari 2020: Stad Brugge om 11.00 uur jaarlijkse overleg- en coördinatievergadering in de conferentiezaal in het stadhuis met de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen (max. 2 personen per vereniging).
******************************
 - Maandag 17 februari 2020: Brugge, om 11.00 uur Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld Koning Albert I.- Om 19.00 uur samenkomst op 't Zand, - optocht naar het Ruiterstandbeeld - bloemenhulde - plechtigheid met kort défilé. Aansluitend een receptie aangeboden door het Stadsbestuur Brugge.
******************************
- Vrijdag 14 Februari 2020: Zedelgem; (K.F.O.M.) Koninklijke Federatie van Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen: Valentijn diner in 'Salons Denotter' te Zedelgem om 12.00 u. Met muziek van Philip Boterman. Organisatie Werner Hoppe. 
******************************
- Donderdag 27 februari 2020: Brugge; het bestuur van de vriendenkring van Oud-krijgsgevangenen en Oudgedienden van het 4e en 24ste Linieregimenten heeft de eer en het genoegen onze leden en hun partner uit te nodigen op de algemene statutaire ledenvergadering die doorgaat in de ridderzaal van het Kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme).
Programma:
- Vanaf 11.00 uur ontvangst met koffie. 
- 12.00 uur: Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2020.
- Intrede en groet aan het vaandel.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.
- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2019 - 2020.- Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en begroting 2020.
- Kwijting bestuurders.- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2021.- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.
- Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne en uittrede van het vaandel.
- Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging.
Een schriftelijke uitnodiging wordt de leden nog toegestuurd.Voor de leden en hun partners die vooraf ingeschreven hebben wordt omstreeks 12.30 uur een banket aangeboden.
******************************
- Zaterdag 07 maart 2020:  Oostkamp; De Koninklijke Federatie der Militairen in het Buitenland (K.F.M.B.)  afdeling Brugge houdt haar algemene ledenvergadeering 2020 in de polyvalente zaal van de Koning Boudewijnschool te Oostkamp. Aanvang om 10.30 uur gevolgd om 13.00 uur van het jaarlijks vriendenfeest. Uitnodigingen worden nog toegestuurd.
******************************
- Zondag 22 maart 2020: Brugge (Sint-Kruis), Het Koninklijk Verbond Leopold III afd. Brugge heeft de eer en het genoegen u uit te nodignen op de jaarlijkse statutaire vergadering om 11.00 uur met om 13.00 uureen feestmaltijd in de feestzaal "Lodewijk van Male" Maalsesteenweg 488 te 8310 Sint-Kruis. Prijs: € 43 p/p, inschrijvingen voor  12 maart 2020,  rekening BE41 9790 8728 1110 van het Kon. Verb. Leopold III afd. Brugge.
 *********************************
- Donderdag 02 april 2020:  Wevelgem  KF.O.M. Feestmaaltijd n.a.v. het begin van de Lente in de Feestzalen ‘Vijver hof’ te Wevelgem om  12.00 u. Organisatie : JP Van den Berghe. Inschrijven vóór : 24 Maart 2020 bij JP Van den Berghe. 
*********************************
- Zondag 19 april 2020: Zeebrugge; Saint-Georges Day, jaarlijkse herdenkingsplechtigheid (verdere gegevens volgen later).
*********************************
- Zaterdag 03 mei 2020, om 14.00 uur is er te ADEGEM een plechtigheid met herdenking van de gesneuvelde soldaten 18 daagse veldtocht 1940 “ Grenadiers – Carabiniers – 7de Jagers te Voet “.. Eerste plechtigheid aan RAVERSCHOOTSBRUG, (altijd 1e zaterdag mei). 
- Om 14.00 uur starten wij met de Plechtigheid aan het Monument van de Carabiniers , aan de (Ravershootbrug) Gps : Raverschoot 14,te 9991 Adegem.
-Vervolgens begeven we ons naar de Windvang voor de huldiging aan het Veldkruis van wijlen Adjudant Lagasse de Locht, met bloemenhulde.
- Om 14.45 uur Verzamelen wij aan het Cultureel Centrum “ Den Hoogen Pad “ Adegem-Dorp 16B, 9991 Maldegem/Adegem.
- Daarna gaan we stoetsgewijze naar de gedenkstenen van de CARABINIERS en de 7de JAGERS te VOET aan de kerk, alhier geplaatst ter nagedachtenis voor de Gesneuvelden uit vermelde eenheden tijdens de achttien daagse veldtocht in mei 1940.
- Vervolgens begeven wij ons naar het monument der "Grenadiers"
-Na de plechtigheid wordt er een receptie aangeboden  door het gemeentebestuur van Maldegem en tekenen van het Gulden boek in de basisschool “De Papaver”. (ingang achter de kerk)
-Hopend op Uw deelneming, met hartelijke grenadiersgroeten.
De personen of verenigingen die bloemen wensen neer te leggen gelieve tegen 1 mei te laten weten aan de Voorzitter  Roeygens Gaston Bogaardestraat 78 -9980 Maldegem, GSM 0479/262387 tel 050/704495 e-mail : gaston.roeygens@telenet.be  .Secretariaat: Meire Rita, Bogaardestraat 8 - 9990 Maldegem, GSM 0474/563592 tel 050/704495. 
********************************* 
- Donderdag 07 Mei 2020: om 10.00 uur KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Algemene Statutaire Vergadering in het Grootseminarie te Brugge. Inschrijven vóór: 03 Mei 2020 bij Werner Hoppe. 
*********************************
- Vrijdag 08 mei 2020: Brugge, herdenking V-dag aan het Stationsplein om 11.30 uur. 
*********************************
- Zondag10 mei 2020, OOSTAKKER (Gent), 70ste herdenkingsplechtigheid op de geïntegreerde executieoorden Rieme -Oostakker "traditioneel op "Moederdag". 
 Aan de families voor wie plaatsen worden gereserveerd, wordt gevraagd bij voorrang hun bloemen onmiddellijk bij hun aankomst op de site neer te leggen aan het herdenkingskruisje voor hun dierbare gefusilleerde.
Programma:
- Bijeenkomst vanaf 09.15 uur ontvangst deelnemers
- 09.40 uur vorming optocht 
- 09.45 uur Onder begeleiding van tromgeroffel via de hoofdpoort en hoofdallee, waar de vaandeldragers een erehaag vormen, naar het erepark en plaatsname. 
Om 10.00 uur aanvang op de site van de Nationale Heldenakker ter Gefusilleerdenstraat, verwelkoming dooor de voorzitter van het Herdenkingscomité, aanhef van de plechtigheid door een Lid van het Herdenkingscomité,
- Bevlagging van de hoofdmast door de Militaire Provinciecommandant. 
- Bevel "AAN DE VLAG".
- Verkorte versie "Brabançonne door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- Toespraken door de Gouverneur van Oost-Vlaanderen of vertenwoordiger(ster).
- "Te Velde" uitgevoerd door een lid van de Koninklijke Hentse Politieharmonie. - Toespraak door de Burgemeester van de Stad Gent.
- "Lied der Partizanen" en "Lied der Moorsoldaten" uitgevoerd oor de KGPH.
- Toespraken en bezinningsteksten.
- Dodenappel onder het luiden van de doodsklok en met tromgeroffel gevolgd door "Tha Last Post"
- Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Gentse Politieharmonie terwijl een rondgang van de prominetnen voor een eregroet aan de hoofdmonumenten.
- Bloemenhulde aan de Helden van Rieme en Oostakker door de vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, sympathiserende verenigingen en instanties van het Herdenkingscomité, muzikaal begeleid door treurmarsen door de Koninklijke Gentse Politieharmonie.
- De Brabançonne gevolgd door de aftocht van de vaandeldragers en prominenten begeleid door de Koninklijke Gentse Politieharmanie met de "MARS VAN DE BEVRIJDING VAN GENT"
*******************************
-Zondag 24 mei: Kortrijk herdenking slag aan de Leie. Hulde aan het leger van 1940en aan zijn opperbevelhebber. 80ste verjaardag van de veldtocht van mei 1940 -  74 jaar plechtigheden aan de Leieboorden ingericht door het comité "Leye-Lys" met steun van de stad Kortrijk, van de provincie West-Vlaanderen en van Defensie.
*******************************
- Donderdag 28 mei 2020:De Vriendenkring van Oorlogswezen van Politieke Gevangenen en Verzetsstrijders regio Brugge-kust (V.O.PG.V.-Brugge)heeft de eer en het genoegen hun leden en sympathisanten om 11.30 uur uit te nodigen op de Algemene Statutaire Ledenvergadering die doorgaat in de salons van het kasteel van Moerkerke, Kasteelstraat 7 te 8340 Moerkerke (Damme). 
Dagorde:
- Ontvangst met koffie.
- Verwelkoming van onze leden door de voorzitter en opening van de statutaire ledenvergadering 2020. spelen van de Europese en Belgische hymnes.
- Dodenappel van de ons ontvallen leden.- Een ogenblik van ingetogenheid ter nagedachtenis van de ons ontvallen leden dit terwijl wij luisteren naar The Last Post.
- Kort overzicht nopens de werking en activiteiten van de vereniging in 2019 - 2020.
- Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en begroting 2020.
- Kwijting bestuurders.
- Bepalen van het lidgeld voor het dienstjaar 2021.
- Behandeling van interventies, mededelingen, eventuele vragen of voorstellen.
- Dank en slotwoord.Afsluiten van de vergadering met de Belgische hymne.
-Receptie, toast op zijne Majesteit de Koning, België en onze vereniging gevolgd door een banket voor de ingeschrevenen. 
Een uitnodiging wordt nog per E-mail of per brief toegestuurd.
*********************************
- Zondag 14 juni 2020: Menen, 9u45 uur; Jaarlijkse bedevaart aan het Mausoleum op de oude stedelijke begraafplaats ter Ieperstraat te Menen, (dit telkens op Vaderdag), ter ere van alle omgekomen politieke gevangen in de concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit jaar doen we dit voor de 60e maal in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Kampappel gehouden door klein- en achterkleinkinderen van politieke gevangenen.
Programma Bedevaart : 
9u45:   Aankomst der personaliteiten en genodigden 
10u00: Aankomst van de Heer Minister van Landsverdediging of zijn afgevaardigde. 
10u05: Aankomst van de fakkel van het Concentratiekamp Flossenburg 
10u10: Aansteken van de Fakkel van West-Vlaanderen door Mevr. Martine Fournier, Burgemeester van de Stad Menen. 
10u15: Aansteken van de Fakkel aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves, Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg. 
10u20: Welkomstrede door Dhr. Dupont Yves, Voorzitter van het Herdenkingscomité. 
10u30: Toespraak door de Burgemeester van de Stad Menen.
10u40: Gebed door Dh. Rivière Björn, ter zielenrust der omgekomen Politieke Gevangenen. 
10u45: Joodse dodengebeden. 
10u50: Vlaghijsing door Dhr. Yves Dupont, Voorzitter van Het Comité. 
10u55: Toespraak door een lid van de Familie Reitinger. 
11u05: Kampappel en Bloemenhulde door kleinkinderen en achterkleinkinderen van Politieke Gevangenenen. 
11u25: Bloemenhulde door de Personaliteiten en Genodigden. 
11u40: “Vaderlandslied” 
11u45: Doven van de Fakkels aan het Mausoleum door Dhr. Durnez Yves Voorzitter van de Nationale Vriendenkring Flossenburg en de Burgemeester van de Stad Menen. 
11u50: Groet van de Vlaggenstoet aan het Mausoleum. Personaliteiten en Genodigden worden gevraagd het Huldenboek te ondertekenen.
11u55 : Einde van de plechtigheid.
************************************
Zaterdag 20 juni 2020: Oostende, de vereniging 3de-23ste-33ste-53ste Linie Regiment heeft het genoegen U uit te nodigen op de Nationale herdenkingsplechtigheid aan het monument 3de-23ste Linie.
Programma: *
- Optocht Vaandeldragers van het Stedelijk monument (Sint Petrus en Pauluskerk) naar de kazerne (Het monument staat vóór de Marine Kazerne, 3de en 23ste Linieplein te Oostende).
- Optocht Vaandeldragers, de Vaandeldragers en zij die wensen deel te nemen aan de optocht verzamelen om 9u30aan de St- Petrus- en Pauluskerk. De optocht naar het monument vertrekt stipt om 9u50.
- Verwelkoming door de voorzitter- Leerlingen van de IBIS ontsteken fakkels 1914-18 “Slag om de IJzer”- Bezinning door Padre Nikolaas Devynck o.s.b. Padre 5° Regionaal Centrum voor Infrastructuur - Sint-Kruis-Brugge
- Toespraak Ere Luitenant Kolonel Raf Vanrobaeys, Ere Korpscommandant van het 3de Linieregiment.
- Bloemenhulde.
- Slottoespraak Noël De Smet, voorzitter.
- Aftreden van de Vaandels- Receptie op het grasplein voor het monument 3de-23ste Linie. 
- Na deze plechtigheid nodigen wij de aanwezigen uit op onze zeer gekende receptie gevolgd door en een lunch voor hen die vooraf ingeschreven hebben.
* Eventuele wijzigingen aan het programma worden tijdig aangepast.
********************************
- Dinsdag 21 juli 2020: Brugge, nationale feestdag, Karthuizerinnestraat gevolgd door optocht naar de Sint-Salvatorskathedraal / Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal / Optocht naar deBurg. 
*********************************
- Zondag 02 augustus 2020:Nieuwpoort: (Altijd eerste zondag van augustus) Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en aan de Helden van de IJzer.
Programma: 
- 09.40 uur: Verzamelen van de vaandeldragers aan het Koning Albert I-monument op het gazon aan de Langebrug.
- 10.00 uur: Aankomst van de vertegenwoordiger van Z.M. de Koning aan de eretribune Defilé van de vaandeldragers en de Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums.
- 10.20 uur:  Verwelkoming en start oecumenische gebedsdienst.
- 11.00 uur: Toespraak door de Nationaal ondervoorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I.             
- Toespraak door de burgemeester van Nieuwpoort.
- 11.15 uur: Neerleggen van bloemen.
- 11.40 uur: Europese Hymne en Belgisch.
- 12.00 uur: Bloemenhulde aan het Brits gedenkteken met een bezinningsmoment door een vertegenwoordiger van de Anglicaanse geloofsgemeenschap.
- 12.15 uur: Bloemenhulde aan het 81°D.I.T. Française.
- 12.25 uur: Bloemenhulde aan het IJzergedenkteken met een toespraak door dhr. Leon De Turck, 1ste Nationaal Ondervoorzitter van NSB/FNC
- 12.40 uur: Einde plechtigheden.
************************************
- Zaterdag 15 augustus 2020:  Zwevegem, 36ste Herdenking ter nagedachtenis van de onthoofden van München en alle slachtoffers uit Groot-Zwevegem van de naziconcentratiekampen en gevangenissen.
Programma
09.30 u: Samenkomst vaandels en genodigden aan de kerk te Moen 
10.00 u: Kerkelijke dienst - Begroeting - Inleiding
10.50 u: Plechtigheid aan het monument Bevlagging van de mast en "Te Velde", De "Moorsoldaten" door de harmonie uit Sint Denijs.
Welkomwoord door de Voorzitter. 
- Dodenappel
- Bloemenhulde
- Last Post Toespraak door de heer Burgemeester van Zwevegem
- Nationaal Volkslied
11.20 u: Optocht naar zaal "Tap" met de harmonie, vaandels en genodigden. Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.
Na de officiële plechtigheid is er om 13.00 uur voor de geïnteresseerden een lunch voorzien in 't Balladehof, Hoogstraat 15 te Sint-Denijs. Info 056/45 59 03 of e-mail werner.depraetere@telenet.be
************************************
- Dinsdag 25 Aug 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u maaltijd in Feestzaal ‘De Gouden Hoorn’ te Staden. Organisatie: Rony Van Acker. Inschrijven vóór: 16 Aug 2020.
*********************************
- Zaterdag 29 augustus 2020: Brugge, Dynastiebeweging, jaarlijks huldebetoon naar aanleiding van het overlijden van hare Majesteit Koningin Astrid in het Astridpark. 10.15 u. Samenkomst in het Astridpark, om 10.30 u. stipt aanvang plechtigheid, het spelen van "te Velde", woordje van de voorzitter, bloemenhulde, spelen van het Belgisch volkslied.  Na de herdenkingsplechtigheid wordt een receptie aangeboden door de Dynastiebeweging Brugge
*********************************
- Donderdag 17 Sep 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Daguitstap naar het Meetjesland. Organisatie: Erik Allemeersch.
*********************************
- Zondag 11 Okt 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herdenkingsplechtigheid voor de overleden leden om 10.00 u in de Militaire Kapel ter Kartuizerinnenstraat te Brugge. Deze plechtigheid wordt opgeluisterd door het Sint-Henricuskoor uit Rumbeke met dirigent Dhr. Jozef Rommel. 
*********************************
- Vrijdag 23 Okt 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Herfstmaaltijd. Organisatie: Johan Verplancke. Inschrijven vóór: 16 Okt 2020.
*********************************
- Zondag 01 november 2020: Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk, gevolgd door een optocht naar de centrale begraagplaats. Er kan een wijziging intreden voor het uur der mis (zondagdienst).  
*********************************
- Zondag 08 november 2020: Dudzele: Herdenking Wapenstilstand – Jubileum 100 jaar NSB DudzeleVerzamelen Dorpplaats Café De Zwanen 09u00 – 09u35Intrede voor Herdenking in Kerk St Pieter-in-de-Banden 09u55’Herdenking aan Kapel der gesneuvelden 11u25’Drink in “DE POLDER” 12u00’Feestmaaltijd voor ingeschrevenen 13u15’Meer info volgt, zie ook http://www.wo1dudzele.brugseverenigingen.be  Martin Van Acker  Voorzitter N.S.B. Dudzele  Noordsterstraat 28 8380 Dudzele050/598071  GSM: 0496981178 
*********************************
 
- Woensdag 11 november 2020: Brugge, de herdenking Wapenstilstand WO I. aan het ruiterstandbeeld van Koning Albert I. Er kunnen nog wijzigingen intreden gezien de werken aan de onergrondse parking.
*********************************
- Zondag 15 november 2020: Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de Sint-Salvatorskathedraal.  Er kunnen nopens het uur aanvang wijzigingen intreden (10.00 uur hoogmis)
*********************************

- Woensdag 18 Nov 2020: KFOM Kring beide Vlaanderen (Koninklijke Federatie Op rust gestelde Militairen) Om 12.00 u jaarlijkse Hutsepot & Quiz in Salons Lodewijk Van Male. Organisatie quiz: Willy De Love. Inschrijving: Werner Hoppe. 

 *********************************

  Disclaimer / Voorbehoud

 Het bestuur van de V.O.PG.V. regio Brugge pretendeert helemaal niet dat de opsomming van herdenkingen, plechtigheden of samenkomsten volledig of feitelijk in alle opzichten correct is. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor foutieve opgaven. Wij hopen op verdere bijdragen van onze leden en anderen, waaronder verenigingen, instanties, om dit overzicht completer te maken. In de regio Brugge vinden het hele jaar door herdenkingen of evenementen plaats, lang niet alle daarvan zijn ons persoonlijk bekend. Behalve de hoop om met dit overzicht service te verlenen aan onze leden, hopen wij dat ook andere bezoekers van onze website hierdoor gestimuleerd worden om eens een herdenking te bezoeken. Want het mag niet vergeten worden!