Free Joomla Templates by iPage Hosting

Vriendenkring van Oorlogswezen

van Politieke Gevangenen

en Verzetsstrijders

oorlog 40 - 45

 REGIO BRUGGE - OOSTKUST

-
"Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet.  
En dan die vraag aan een ander stellen."
Jan, Remco Theodoor CAMPERT, verzetsman, dichter, journalist en schrijver.-
In totaal hebben 16.200 Belgen de talloze verzetsacties met hun leven bekocht.
--------------------------------------

Copyright: 

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de V.O.PG.V. Brugge FV. is het strikt verboden de inhoud van deze website te kopiëren, behalve voor individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website.

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garanderen wij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Evenwel indien wij kennis krijgen van tegenstrijdigheden, incorrecte informatie of onvolkomenheden wordt het bewuste artikel onmiddellijk uit de website verwijdert. De V.O.PG.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website. 
--------------------------------------
Webmaster: Arnold Deprest
--------------------------------------